Tin hoạt động

Diện tích sản xuất lúa hữu cơ trên nền đất nuôi tôm chưa lớn tại HTX Thạnh An, tuy nhiên hiệu quả từ mô hình này mang lại (cải thiện thu nhập của người dân, tạo ra các sản phẩm có chất...

Ngày 3- 4/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh tổ chức đợt ” Đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý vùng nguyên liệu cho các doanh nghiệp lúa...

Ngày 19, 20/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý cấp trung” cho các một số doanh nghiệp lúa gạo tại ĐBSCL

Ngày 10,11,16,17/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa ”Đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững cho cán bộ...

Ngày 14,15/12/2019, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn phối hợp với tổ chức CECEM và cán bộ ở Trạm Khuyến Nông huyện Hòn Đất tổ chưc đợt sinh hoạt “...

HTX Thuận Phát, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, thành lâp năm 2017 với vai trò chủ yếu là sản xuất tôm, cua và lúa gạo. Tuy nhiên từ thời điểm...

Làm thế nào để chuỗi liên kết lúa gạo được thực hiện hiệu quả, giải pháp để nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam - là những chủ đề chính của “Diễn đàn lúa gạo Việt Nam...

Ngày 6/12/2019, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn tiến hành khảo sát, đánh giá các tổ nhóm mới ở địa bàn Ngã Năm và Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 2/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh và sự hổ trợ từ các chuyên gia tư vấn, tiến hành khảo sát quy trình sản xuất, vận hành nhà máy của 2 công ty Hoàng...

Pages