(GRAISEA 2.0) – Hỗ trợ kỹ thuật (kỹ thuật quản lí cỏ dại) và phân tích tình trạng phân công lao động trong gia đình (sử dụng công cụ “Cây cân bằng giới”) ở HTX Cỏ Quen, huyện Giang Thành, Kiên Gia

Trong sản xuất lúa kiểm soát dư lượng, việc kiểm soát tác hại của cỏ dại đến sự phát triển của cây lúa là hết sức khó khăn. 

Căn cứ vào tình hình hiện tại trong sản xuất lúa tại HTX Cỏ Quen, ngày 16/1/2020 Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn (RECERD) tổ chức lớp hổ trợ kỹ thuật quản lí cỏ dại cho các thành viên trong và ngoài HTX. Dưới sự hổ trợ của các chuyên gia về quản lí cỏ dại (Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cữu Long), người dân nhận biết được các loại cỏ dại đang tồn tại và gây hại chính trên ruộng lúa từ đó thảo luận đưa ra hướng giải quyết.

Trong cùng ngày, vấn đề liên quan đến phân công lao động trong gia đình cũng được đưa ra phân tích. Các thành viên nam, nữ tham gia nhận thức được thực trạng chung trong phân công lao động trong gia đình.

Một số hình ảnh liên quan:

Chuyên gia hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật quản lí cỏ dại

Hướng dẫn phân tích phân công lao động trong gia đình

 

 

Phân loại tin: