Giới thiệu chung

RECERD

Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là:

 • Tổ chức Khoa học Công nghệ ngoài nhà nước

 • Thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

 • Hoạt động theo Giấy phép KHCN số A958 của Bộ trưởng Bộ KHCN cấp ngày 30/01/11

 • Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội và có Chi nhánh Trung tâm vùng ĐBSCL tại tp.Cần Thơ

Nguồn tài chính hoạt động của trung tâm chủ yếu đến từ:

 • Các dự án phát triển (dự án NGO)

 • Hoạt động dịch vụ đào tạo, chuyển giao KHKT

 • Tư vấn chuyên môn cho các doanh nghiệp và các dự án ODA, dự án INGO

Các dự án phát triển (dự án NGO):

Trung tâm đã thực hiện thành công trên 10 dự án, chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phát triển cộng đồng và bình đẳng giới

Hoạt động dịch vụ đào tạo, chuyển giao KHKT:

Trung tâm đã thực hiện thành công trên 50 khoá đào tạo cho các doanh nghiệp và các dự án ODA, dự án INGO chủ yếu ở khu vực ĐBSCL và miền trung

Tư vấn chuyên môn cho các doanh nghiệp và các dự án ODA, dự án INGO:

Trung tâm đã xây dựng các tiêu chuẩn Kỹ thuật và Xã hội đáp ứng yêu cầu xuất khẩu cho các  doanh nghiệp và tham gia hoạt động trong dự án các tổ chức NGO: WWF, GIZ, SNV, UNDP, ILO,OXFAM ...ICAFIS..

NHÂN SỰ / NĂNG LỰC

Giáo sư, Tiến sỹ
01 người
Phó Giáo sư, Tiến sỹ
02 người
Tiến sỹ
04 người
Thạc sỹ
05 người
Đại học
07 người
Tổng số
19 người

Ngoài ra trung tâm có mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên đông đảo tập trung ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung.

THẾ MẠNH

 • Nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và thực hiện các dự án liên quan đến quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

 • Đào tạo, tư vấn áp dụng các hệ thống chứng chỉ bền vững nông lâm thủy sản như SRP, ASC, VietGAP, GlobalGAP, ACC/BAP, MSC, FSC, FOS, Naturland, Organics v.v..

 • Tư vấn, đánh giá các Chứng chỉ về thực hành trách nhiệm xã hội CSR như: SA8000, BSCI, ISO 26000.. Theo yêu cầu các thị trường thương mại tự do như Liên minh EU, CP TPP và các tập đoàn bán lẻ đa quốc gia..

 • Đánh giá tác động môi trường (EIA/SEA), đánh giá tác động xã hội (p-SIA), phân tích và phát triển chuỗi giá trị nông thủy sản, lập báo cáo khai thác nước mặt, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước,…

 • Xây dựng và chuyển giao các mô hình cộng đồng tham gia quản lý tài nguyên thiên nhiên ở các HST nhạy cảm (rạn san hô, rừng ngập mặn, bãi bãi đẻ thủy sản…)

 • Xây dựng & thúc đẩy các sang kiến sinh kế thay thế ở vùng ven biển, đồng bằng và miền núi gồm cả du lịch sinh thái cộng đồng, phục hồi và phát triển các làng nghề truyền thống

TT
Tên hoạt động
Thời gian
Tổ Chức
1

Phân tích chuỗi giá trị các ngành hàng thủy sản chủ lực của Việt Nam

2011

CBI Hà Lan

2

Đánh giá tác động kinh tế-xã hội của các hệ thống chứng chỉ trong nuôi tôm ở đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam

2011

WWF GreaterMekong-Chương trình Việt Nam

3

Đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi của nông dân sản xuất nhỏ khi thực hiện BMP và ShAD/ASC ở Cà Mau và Sóc Trăng

2011

WWF GreaterMekong-Chương trình Việt Nam

4

Xây dựng Bộ chỉ tiêu theo dõi và đánh giá các mô hình đồng quản lý nghề cá Việt Nam

2011

Tổng cục Thủy sản

5

Hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động về đồng quản lý nghề cá tại Việt Nam

2011

Tổng cục Thủy sản

6

Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Tiêu chuẩn VietGAP cho tôm và cá tra ở Việt Nam

2011

Tổng cục Thủy sản

7

Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Hướng dẫn VietGAP trong nuôi trồng thủy sản

2011

Tổng cục Thủy sản

8

Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Sổ tay Hỏi đáp VietGAP trong nuôi trồng thủy sản

2012

Tổng cục Thủy sản

9

Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng bản đồ số phân chia vùng nước biển ven bờ tỉnh Nghệ An

2011

DANIDA/FSPSII Nghệ An

10

Tổ chức sự kiện: đối thoại giữa nông dân nuôi tôm quy mô nhỏ-Nhà nước và Doanh nghiệp về phát triển bền vững ngành nuôi tôm

2011

WWF GreaterMekong-Chương trình Việt Nam

11

Ước mơ cho em: nâng cao kỹ năng sống và kỹ năng hướng nghiệp cho trẻ em làng chài Cửa Vạn

2011

Ngân hàng HSBC

12

Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu ở làng chài Cửa Vạn, Hạ Long, Quảng Ninh

2011-2013

GEF/UNDP

13

Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã đảo  Minh Châu, Vân Đồn, Quảng Ninh

2011-2013

GEF/UNDP

14

Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu ở tp Quy Nhơn, Bình Định

2012-2015

ISET/Rockerfeller thông qua CCCO Bình Định

15

Dự án “Hỗ trợ thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở ở xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”

2011-2012

GIZ

16

Dự án “Tăng cường sự tham gia của người dân trong giám sát các dự án giải phóng mặt bằng ở xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”

2013

Đại sứ quan Hoa Kỳ

17

Dự án “Ước mơ cho em”: Nâng cao kỹ năng sống và kỹ năng hướng nghiệp cho thanh thiếu niên làng chài Cửa Vạn, Hạ Long.

2011

Ngân hàng HSBC qua MSD

18

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) đối với vùng nuôi cá tra Cty Cổ phần DOCIFISH

2012

Cty Cổ phần DOCIFISH

19

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) lập báo cáo khai thác nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước đối với vùng nuôi cá tra Cty Cổ phẩn Vĩnh Hoàn

2012

Cty Cổ phẩn Vĩnh Hoàn

20

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) đối với vùng nuôi cá tra Cồn Lác xã Tân Thiềng- Cty Cổ phẩn Thủy sản Vinh Quang

2012

Cty Cổ phẩn Thủy sản Vinh Quang

21

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) đối với vùng nuôi cá tra Phú Túc- Cty Cổ phẩn Hùng Vương

2012

Cty Cổ phẩn Hùng Vương

22

Tư vấn Xây dựng tiêu chuẩn ASC cá tra cho Vùng Nuôi Cồn Tôm- Xã Định Hòa- Lai Vung – Đồng Tháp- Cty Southvina

2012

Cty Cổ Phần Thủy Sản Miền Nam

23

Tư vấn Xây dựng tiêu chuẩn ASC cá tra; lập báo cáo khai thác nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước cho Vùng Nuôi Phú Thuận- Thoại Sơn – An Giang- Cty CP Việt An

2012

Cty CP Việt An

24

Thúc đẩy chuyến khảo sát thực tế để phân tích thiếu hụt và đánh giá mức độ tuân thủ tiêu chuẩn ShAD/ASC (Final Draft) cho các hộ nuôi tôm quy mô nhỏ tại Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau

2012

WWF GreaterMekong-Chương trình Việt Nam

25

Hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển ngành thủy sản huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

2012

GIZ

26

Xây dựng Đề án Xúc tiến Thương mại Thủy sản Việt Nam

2012

FSPSII/DANIDA (Đan Mạch)

27

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) đối với vùng nuôi cá tra - Cty TNHH SX TM DV Thuận An

2013

Cty TNHH SX TM DV Thuận An

28

Tư vấn Xây dựng tiêu chuẩn ASC cá tra cho Vùng Nuôi số 04 - Long Xuyên – An Giang- Cty CP Việt An

2013

Cty CP Việt An

29

Tư vấn Xây dựng tiêu chuẩn ASC cá tra; lập báo cáo khai thác nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước cho Vùng Nuôi Công ty Cổ phần Hiệp Thanh

2013

Cty CP HIệp Thanh

30

Dự án “Sử dụng tri thức địa phương để giám sát và hỗ trợ quản lý các hoạt động đánh bắt thuỷ sản, chú trọng vào các loài cá quan trọng quốc tế là Vồ Cờ, Trà Sóc và Tra Dầu ở hệ thống sông Mekong trên địa phận tỉnh Long An, Việt Nam”

2013

Birdlife International, Quỹ đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF)

31

Điều tra cơ bản chuỗi giá trị ngành hàng quế, hồi, thảo quả tại các tỉnh miền núi phía Bắc

2013-2014

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV)

32

Dự án “Đánh giá mức độ tuân thủ năm thứ 2 thực hiện BMP của Tiêu chuẩn ShAD/ASC cho các hộ nuôi tôm quy mô nhỏ tại Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau”

2014

WWF GreaterMekong-Chương trình Việt Nam

33

Đánh giá tác động xã hội (p-SIA); lập báo cáo khai thác nước mặt, xả nước thải cho vùng nuôi Tôm Cty TNHH KD CB & XNK Quốc Việt

2014

Cty TNHH KD CB & XNK Quốc Việt

34

Tư vấn Xây dựng tiêu chuẩn ASC cá tra cho Vùng Nuôi  - Cty CP CB TS Hiệp Thanh

2014

Cty CP CBTS Hiệp Thanh

35

Phát triển hệ thống thông tin thị trường và lồng ghép các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng vào các ngành hàng nông nghiệp

2014

Tổ chức Oxfam Hồng Kong

36

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) đối với vùng nuôi Tôm - Cty CP CB TS Út Xi

2014

Cty Thuỷ sản Út Xi

37

Đánh giá thiếu hụt và lập kế hoạch xây dựng bổ sung tiêu chuẩn ASC hoặc mức độ áp dụng BMP/ASC cho 30 HTX, THT nuôi tôm tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng

2014

WWF- Việt Nam

38

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) đối với 04 HTX nuôi Tôm – Tại Tỉnh Cà Mau và Sóc Trăng

2014

WWF- Việt Nam

39

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) và Đánh giá Đa dạng sinh học (B-EIA) đối với 02 HTX nuôi Tôm – Tại Tỉnh Cà Mau

2015

WWF- Việt Nam

40

Tư vấn Đào tạo Xây dựng tiêu chuẩn ASC và mức độ áp dụng BMP năm 03/ASC 08 HTX nuôi tôm tại Cà Mau

2015

WWF- Việt Nam

41

Phát triển hệ thống thông tin thị trường và lồng ghép các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng vào các ngành hàng nông nghiệp

2015-2016

Tổ chức Oxfam Hồng Kong

42

Nâng cao năng lực và thúc đẩy bình đẳng giới thông qua trao quyền cho phụ nữ đảo Cát Bà, Hải Phòng

2015

ĐSQ Hoa Kỳ

43

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) và Đánh giá Đa dạng sinh học (B-EIA) trại nuôi Tôm – Tại Đất Đỏ- Bà Rịa- Vũng Tàu

2016

Cty Gallant Ocean Food – Suối Dầu – Cam Lâm- Khánh Hòa

44

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) và Đánh giá Đa dạng sinh học (B-EIA) đối với 02 Vùng Tôm rừng – Tại Ngọc Hiển - Cà Mau

2016

Cty CAMIMEX

45

Lập Báo cáo xin phép sử dụng nước mặt và xả thải trại nuôi cá tra 40 ha của Cty Agifis tại Sa Đéc – Đồng Tháp

2016

Chương trình tài trợ của WWF – Viet Nam

46

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trại nuôi cá tra Cty Agifis – An Giang

2017

CTy CP XNK TS An Giang

47

Tái đánh giá tác động xã hội p-SIA review trại nuôi cá tra – Nhà máy thức ăn- nhà máy bột cá tại xã Định An-  Lấp Vò – Đồng Tháp

2017

Cty CP CB TS Hiệp Thanh  –Cần Thơ

48

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) trai nuôi tôm

2018

Cty Stapimex

49

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) trai nuôi tôm

2018

Cty CPTS Utxi Co.ltd – Sóc Trăng

50

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) trại cá tra

2018

Cty CPTS Trường Giang

51

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) & Đánh giá Đa dạng sinh học (B-EIA) tôm

2018

Camimex Corp – Cà Mau

52

Tư vấn tiêu chuẩn ASC & p-SIA trại nuôi Thanh Bình

2018

Cty CPTS Trường Giang

53

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (p-SIA) trại cá tra –Sa Đéc

2018

Cty CPTS Trường Giang – Đồng Tháp

54

Khảo sát an toàn Escape Vùng nuôi tôm HTX Thành Đạt – Bạc Liêu

2018

Cty Tôm NiềnNam –SVS – Bạc Liêu

55

Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia p-SIA trại cá tra

2018

Cty CPTS Trường Giang – Cao Lãnh

56

Tư vấn tiêu chuẩn ASC cá tra

2018

Cty CPTS Hà Nội Cần Thơ -Hacaseafood

57

Khảo sát môi trường lao động nghành thủy sản

2018

dự án CSR/BRC/ILO Vietnam

58

Dự án Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm trong chuỗi giá trị gạo tại Việt Nam-  GRAISEA 2.0

2018-2021

OXFAM Viet Nam

 
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn
ĐC: Tổ 3, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội
Tel/Fax: 0433 531128
Website: ww.reerd.org.vn
 
Liên lạc: Văn Phòng điều phối phía nam RECERD
ĐC: E 55 đường số 2 KDC Hưng Phú, Q.Cái Răng, Tp. Cần Thơ
Tel/ Fax: 02923 846 840;  Email: recerd@gmail.com