THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM

TRUNG TÂM  NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 2020

 

THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA

 

Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020, Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm ở Đông Nam Á, giai đoạn 2 (GRAISEA 2)”. Ban Quản lý Dự án GRAISEA 2.0 thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn (RECERD) sẽ tổ chức 03 gói thầu cho 03 chuyên gia có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực sau đây:

- Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho công ty trong chuỗi giá trị tôm/lúa gạo nhằm cải thiện chiến lược và hoạt động phát triển kinh doanh bền vững.

- Tổ chức và thúc đây các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động.

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty/người lao động để giám sát quá trình thực hiện và cải thiện hoạt động lien kết sản xuất-tiêu thụ nhằm xây dựng vùng nguyên liệu bền vững.

1.      Thời gian dự kiến: Cối tháng 2, hoàn thành thủ tục đấu thầu và tuyển dụng. Chậm nhất cuối tháng 3/2020 hoàn thành các nội dung tư vấn trên.

2.      Các chuyên gia sẽ được chọn thực hiện một trong 3 nội dung tư vấn sau đây:

Chuyên đề 1: Hỗ trợ kỹ thuật cho công ty trong chuỗi giá trị tôm/lúa gạo nhằm cải thiện chiến lược và hoạt động phát triển kinh doanh bền vững gắn với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, quyền và phúc lợi của người lao động, vai trò lãnh đạo của phụ nữ và quản lý rủi ro thiên tai, phát huy sang kiến của phụ nữ trong tạo sinh kế và tăng thu nhập và thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu;

Chuyên đề 2: Tổ chức và thúc đây các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động đề hai bên cùng có chung một hiểu biết và mục tiêu hướng tới phúc lợi xã hội của người lao động và sự phát triển bền vững của công ty;

Chuyên đề 3: Hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty/người lao động về để giám sát quá trình thực hiện và cải thiện hoạt động lien kết sản xuất-tiêu thụ nhằm xây dựng vùng nguyên liệu bền vững trên 3 tiêu chuẩn an toàn, kiểm soát dư lượng và hữu cơ;

3.      Yêu cầu đối với chuyên gia:

              Trình độ: Trình độ Thạc sĩ trở lên, có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan, đã từng tham gia biên soạn tài liệu hoặc giảng dạy cho các khóa tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp . Trường hợp chuyên gia về hữu cơ có thể ở trình độ kỹ sư nhưng phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đánh giá hữu cơ được chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế ít nhất 3 năm.

4.      Hồ sơ dự tuyển gồm:

+ Sơ yếu lí lịch (CV) bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

+ Bảng kế hoạch thực hiện tư vấn, tài liệu giảng dạy bao gồm: sơ lược nội dung, thời gian cho từng nội dung, kết quả dự kiến, sản phẩm đâu ra dự kiến, mức tiền công đề xuất .

5.      Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển:  chậm nhất là 17h ngày 30/2/2020.

6.      Địa chỉ nộp hồ sơ: BQL Dự án GRAISEA 2.0 - Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn (RECERD) – E55, Đường số 2, KĐT Hưng Phú, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.,

hoặc email: taitm.recerd@gmail.com, anhnt.recerd@gmail.com

7.      Kết quả xét tuyển: Kết quả sẽ được thông báo vào 15h00 ngày 1/3/2020.
(lưu ý Ban Quản lý Dự án chỉ thông báo cho ứng viên trúng tuyển)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0939.865.972 (Tài); 0922.665.502 (T. Anh)

 

Phân loại tin: