Tin hoạt động

Nguồn lợi thuỷ hải sản trên vùng biển gần bờ của tỉnh Cà Mau bị suy giảm do việc tổ chức khai thác chưa hợp lý, tình trạng vi phạm ngư trường vẫn thường xuyên xảy ra… mô...

Công trình nhằm mục đích tạo cơ hội tiếp cận kiến thức xã hội, xây dựng kỹ năng sống và chủ động định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên thiệt thòi tại các làng chài của Việt Nam, được...

Ngày 15 tháng 7 năm 2013 tại Bến Tre, tổ chức Đối tác Thủy sản bền vững (SFP) và Công ty Morrisons đã phối hợp tổ chức hội thảo khởi động dự án “Cải tiến Nghề lưới kéo ở Bến Tre”.
Người ta đã dùng đủ mọi thứ, từ ống hút, len, lông thú để cố dọn dẹp số dầu bị tràn ở vịnh Mexico cách nay 3 năm. Nhưng tất cả đều không hiệu quả. Một khám phá bất ngờ cho thấy bông gòn là...
Gần đây, trước những yêu cầu của các tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản bền vững do các tổ chức phi chính phủ xây dựng , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quy phạm thực hành nuôi...
Những năm vừa qua, công tác bảo tồn các loài cá quý hiểm ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Tình trạng người dân đánh bắt cá quý hiếm vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, công tác cứu hộ các loài cá...
Nhằm mục tiêu giảm tổn thất sau thu hoạch trên các tàu đánh bắt xa bờ và nâng cao lợi nhuận cho ngư dân trong mỗi chuyến biển, Tổng cục Thuỷ sản đã giao cho Viện Khoa học và Công nghệ Khai...
Quản lý nghề lưới kéo đáy theo hướng giảm thiểu tác động tiêu cực đối với hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sinh đã được thực hiện và khuyến khích thực hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Pages