Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD)
Tel/Fax : 84 -433 531128
Địa chỉ: P113-116, Khu Ngoại Giao đoàn B17 Kim Liên, phố Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Thông tin liên hệ:
Thông tin liên hệ
Nội dung liên hệ