(GRAISEA 2.0) - HỘI THẢO TỔNG KẾT MÔ HÌNH, CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA BỀN VỮNG GẮN VỚI LIÊN KẾT TIÊU THỤ

Hội thảo tổng kết mô hình sản xuất lúa bền vững gắn với liên kết tiêu thụ diễn ra ngày 25/2/2020 tại hộ anh Trần Văn Lil – Tổ trưởng THT Ấp 15.

 

 

Tham dự hội thảo gồm có:

 • Đại diện Chi cục TT và BVTV Sóc Trăng – Ông Huỳnh Vĩnh Nghi

 • Đại diện dự án Graisea 2.0 – Bà Phạm Thị Bé Tư

 • Đại diện của cán bộ kỹ thuật nông nghiệp xã Vĩnh Lợi

 • Các hộ nông dân trong và ngoài mô hình

Nội dung hội thảo: nhằm tổng kết, đánh giá lại hiệu quả của mô hình sản xuất lúa bền vững có liên kết tiêu thụ. Ngoài ra còn chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình tại địa phương

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ MÔ HÌNH:

Tên mô hình: “Mô hình sản xuất lúa bền vững gắn với liên kết tiêu thụ tại THT Ấp 15”

Địa chỉ: Ấp 15, Xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Diện tích và số hộ thực hiện: tổng 50 ha với 15 thành viên, trong đó 15 ha (9 thành viên) được chi cục TT và BVTV Sóc Trăng hổ trợ vật tư đầu vào.

Tiêu chuẩn sản xuất: kiểm soát dư lượng

Vai trò của các bên:

 • Dự án Graisea 2.0 kết hợp với Chi cục TT và BVTV Sóc Trăng xây dựng mô hình

 • Dự án Graisea 2.0 hổ trợ về tập huấn kỹ thuật, thúc đẩy hình thành liên kết với công ty Đại Dương Xanh

 • Chi cục TT và BVTV hổ trợ vật tư đầu vào, giám sát thực hiện mô hình, tập huấn kỹ thuật, tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm.

Số người hưởng lợi:

 • Trong mô hình: 15 người

 • Ngoài mô hình, từ hội thảo chia sẻ nhân rộng mô hình: 25 người

Kết quả đạt được của mô hình trình diễn (sản xuất bền vững gắn với liên kết tiêu thụ):

 1. Giá thu mua sau khi test dư lượng nếu đạt thì sẽ cao hơn thị trường 100 đ/kg

 2. Giảm sử dụng thuốc BVTV từ đó ít ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người

 3. Ý nghĩa trong việc chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất lúa bền vững

 4. Nhân rộng mô hình sản xuất lúa bền vững tại địa bàn trong thời gian tới

Kết hoạch sắp tới:

Tiếp thu triển khai với diện tích lớn hơn, đã có kế hoạch mở rộng canh tác, đặt hàng Chi Cục Trồng Trọt - BVTV để mua phân bón hữu cơ, thuốc sinh học.

Hình ảnh từ hoạt động:

Hội thảo tổng kết mô hình

Ông Huỳnh Vĩnh Nghi – Chi cục Phó, Chi cục TT và BVTV Sóc Trăng

Bà Phạm Thị Bé Tư – Điều phối dự án Graisea 20. (RECERD)

 

Phân loại tin: