GRAISEA 2.0 - TỌA ĐÀM LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TÔM TRONG MÔ HÌNH TÔM LÚA HỮU CƠ

An Minh là 1 huyện nằm trong tỉnh Kiên Giang, 1 trong 3 tỉnh triển khai các hoạt động của dự án Graisea 2.0, sau hơn 1 năm triển khai các hoạt động hổ trợ, bước đầu đạt được nhiều kết quả nổi bật như: thúc đẩy hình thình liên kết sản xuất – tiêu thụ, giải quyết vấn đề đầu ra cho cây lúa trên vùng lúa tôm, song song đó, dự án cũng hổ trợ các HTX về mặt kỹ thuật sản xuất, nâng cao lực quản trị HTX, các hoạt động tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy các thành viên tham gia vào các hoạt động chung của HTX, hổ trợ mô hình sinh kế cho HTX.

Tuy nhiên vấn đề về đầu ra cho con tôm vẫn chưa được giải quyết,từ hoàn cảnh đó, ngày 6/3/2020, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn (RECERD) phối hợp với Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Kiên Giang, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi tọa đàmLiên kết sản xuất và tiêu thụ tôm trong mô hình tôm lúa hữu cơ ở địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang”.

Thành phần tham dự:

 • Ông Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám Đốc Sở Nông Nghiệp và PTNN Kiên Giang

 • Ông Hoàng Trung Kiên, Giám Đốc Trung Tâm Khuyến Nông Kiên Giang và đại diện các Phòng, Ban thuộc Trung Tâm Khuyến Nông Kiên Giang

 • Phòng Nông Nghiệp huyện An Minh

 • Đại diện Trạm Khuyến Nông huyện An Minh

 • Đại diện UBND Xã Đông Hưng, Đông Thạnh.

 • Ban quản lí dự án GRAISEA 2.0 tại RECERD

 • Đại diện Công ty Minh Phú

 • Công ty Đại Dương Xanh

 • Công ty Tayo

 • Công ty RiceGrowers.

 • Đại diện BQT và các thành viên nồng cốt của Hợp tác Xã Thạnh An, Thuận Phát.

 • Các cơ quan báo chí tại Kiên Giang

Nội dung:

Buổi tọa đàm xoay quanh các vấn đề về hiện trạng liên kết sản xuất – tiêu thụ cho con tôm vùng tôm lúa An Minh, Kiên Giang

 

Ngành Nông Nghiệp Kiên Giang nhận định “đối với liên kết tiêu thụ con tôm còn hạn chế vì chưa có nhiều doanh nghiệp bao tiêu-liên kết. Do vậy, thông qua buổi tọa đàm này, chúng tôi muốn giới thiệu các doanh nghiệp về định hướng liên kết, khả năng sản xuất tôm của HTX và nhu cầu của DN trong thời gian tới cho địa bàn Kiên Giang mà cụ thể là HTX Thạnh An và Thuận Phát”.

Ông Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám Đốc Sở Nông Nghiệp và PTNN Kiên Giang

Từ yêu cầu đó Ông Nguyễn Công Thành – Giám Đốc dự án Graisea 2.0 nhấn mạnh: “Việc thúc đẩy công ty Minh Phú tham gia vào bao tiêu liên kết con tôm trong mô hình tôm lúa là một bước ngoặc lớn giúp bà con tăng thêm thu nhập và hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững và mô hình liên kết khép kín”.

Ông Nguyễn Công Thành – Giám Đốc dự án Graisea 2.0 (RECERD)

Đại diện HTX Thuận Phát -  Ông Lê Thế Sua (Giám đốc HTX) phát biểu: “Khó khăn của con tôm trong HTX là các thành viên nuôi tôm mang tính tự phát, giống không đảm bảo chất lượng, giá biến động, không ổn định. Hình thành liên kết với công ty Minh Phú và các công ty khác hợp tác liên kết bao tiêu con tôm là mong muốn cấp thiết của HTX”.

Ông Lê Thế Sua – Giám Đốc HTX Thuận Phát

Ông Lâm Thái Xuyên – Đại diện Tập đoàn Minh Phú phát biểu: “Định hướng xây dựng làng hữu cơ Trí Lực, Thới Bình. Tôm lúa hữu cơ An Minh-Kiên Giang. Vùng lúa tôm chứng nhận quốc tế lớn nhất Việt Nam”.

Ông Lâm Thái Xuyên – Đại diện Tập Đoàn Minh Phú

Kết thúc buổi tọa đàm:

Công ty Minh Phú sẽ trực tiếp đi xuống khả sát vùng trong chiều cùng ngày. Sau đó, công ty sẻ cử cán bộ kỹ thuật xuống xem xét, đánh giá vào tuần sau, nếu các điều kiện có thể triển khai được sẻ ký hợp đồng và thực hiện ngay.

Ông Mai Văn Tùng – Đại diện công ty Đại Dương Xanh

 
 

Phân loại tin: