HỘI NGHỊ THÚC ĐẨY HÌNH THÀNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT – TIÊU THỤ VÙNG AN GIANG

Địa điểm: Hội trường Trung Tâm Kỹ Thuật Dịch Vụ Nông Nghiệp An Giang

Thời gian: 28/2/2020

 

Thành phần tham dự:

-          Ban quản lí dự án Graisea 2.0

-          Đại diện Trung Tâm Kỹ Thuật Dịch Vụ Nông Nghiệp An Giang

-          Đại diện công ty Gentraco

-          Đại diện công ty Đại Dương Xanh

-          Đại diện công ty Tấn Vương

-          Đại diện các HTX Nông Nghiệp Vĩnh Trạch, Vĩnh Thắng, Vĩnh Gia, Tây Phú, Vọng Đông

Nội dung của buổi làm việc: mỗi công ty sẽ đưa ra các nhu cầu về vùng nguyên liệu: giống, tiêu chuẩn sản xuất, diện tích, cơ chế xác định giá cả, tỷ lệ lẫn tạp, cách xử lí vi phạm…từ đây các HTX sẽ lựa chọn thực hiện việc liên kết sản xuất với công ty phù hợp.

Kết quả của buổi làm việc: dự kiến sẽ hình thành liên kết giữa các HTX với các công ty:

-          HTX Vọng Đông sẽ liên kết với công ty Tấn Vương, Đại dương xanh

-          HTX Vĩnh Thắng liên kết với Tấn Vương

-          HTX Tây Phú liên kết với Gentraco, Đại Dương Xanh

-          HTX Vĩnh Gia liên kết với Đại dương Xanh, Tấn Vương

-          HTX Vĩnh Trạch liên kết với Tấn Vương

Hình ảnh của buổi làm việc:

Anh Nguyễn Phước Thành – Phó Giám Đốc Trung Tâm Kỹ Thuật Dịch Vụ Nông Nghiệp tỉnh An Giang

Anh Nguyễn Minh Trung Đức – Đại diện công ty Gentrco

Đại diện công ty Đại Dương Xanh

Đại diện công ty Tấn Vương

 

 

Phân loại tin: