Theo bạn, để thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu vùng ven biển hiện nay, Việt Nam cần ưu tiên làm gì?

Phát triển hạ tầng phần cứng : như đê, kè chống xói lở...
9% (11 votes)
Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...
45% (55 votes)
Ý kiến khác
46% (56 votes)
Biểu quyết