Tư vấn/Cố vấn/Cộng tác viên của RECERD

 
Trần Quốc Chương
(Cộng tác viên)
 
Họ tên: Trần Quốc Chương
Kinh nghiệm: 11 năm kinh nghiệm về kinh tế xã hội thủy sản, đồng quản lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đồng; kinh tế hợp tác trong các lĩnh vực thủy sản.
Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp
Giới thiệu vắn tắt: Với kinh nghiệm lâu năm của mình, ông Chương có thế mạnh lớn trong các lĩnh vực đánh giá hiện trạng kinh tế các hộ nuôi trồng thủy sản và phát triển cộng đồng. Ông đã tham gia  nhiều dự án về đồng quản lý, các nghiên cứu về đánh giá hiện trạng kinh tế xã hội các hộ nuôi trồng thủy sản và tham gia đào tạo về kỹ năng quản lý hợp tác xã thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Email: chuongvts2@yahoo.com
 

Hồ Công Hường
(Cộng tác viên)
Họ tên: Hồ Công Hường
Kinh nghiệm: 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và quy hoạch thủy sản, nuôi trồng thủy sản
Bằng cấp: Thạc sỹ về nuôi trồng thủy sản
Giới thiệu vắn tắt:  Ông Hường có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực sau đây:
- Nghiên cứu, phân tích và đề xuất, xây dựng chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển thủy sản tổng thể quy mô toàn quốc, và cấp tỉnh.
- Xây dựng và triển khai các nghiên cứu chuyên đề về môi trường, kỹ thuật và kinh tế-xã hội trong nuôi trồng thủy sản; đất ngập nước
- Thiết kế và triển khai các mô hình điểm về nuôi trồng thủy sản và phát triển bền vững thủy sản
- Thiết kế và triển khai các nghiên cứu về phân tích rủi ro, khả thi tài chính và kỹ thuật thủy sản
Ông Hường đã từng công tác tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 và Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản (Bộ Thủy sản trước đây).
Email: conghuongho@gmail.com
Phạm Minh Luân
(Chuyên gia Tư vấn)
Họ tên : Phạm Minh Luân
Kinh nghiệm: Ông Luân là chuyên gia tư vấn, đánh giá các hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9000, ISO 22000, HACCP, VietGAP.... ),các công cụ về cải tiến sản xuất và sản xuất sạch hơn ( 5S, KAIZEN,...). Ông cũng là chuyên gia Tư vấn đào tạo về đánh giá tác động xã hội có sự tham gia của cộng đồng (p – SIA).
Ông Luân có nhiều kinh nghiệm làm việc với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, cá nhân khác nhau nhằm xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn.
Bằng cấp: Ông Luân tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý chất lượng của Đại học Francois Rabelais de Tours – Pháp (2008) và tốt nghiệp Kỹ sư công nghệ chế biến trường đại học Nha Trang (2006). Ông đã từng tham gia nhiều khóa tập huấn và đào tạo khác nhau liên quan tới xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn.
Giới thiệu tóm tắt:  Với hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thủy sản, ông Luân có nhiều kinh nghiệm xây dựng các hệ thống Quản lý chất lượng. Ông cũng đã triển khai một số dự án phi chính phủ về phát triển cộng đồng và xây dựng các mô hình thí điểm cho ngành thủy sản (European Community (EC), Oxfam Novib, AECID. Ông Luân là Chuyên gia Tư vấn của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD).
Email: minhluan0812@gmail.com
 
Hồ Công Hường
(Cộng tác viên)
Lê Thế Nhân
(Cố vấn)
Họ tên: Lê Thế Nhân
Kinh nghiệm: 9 năm kinh nghiệm về phát triển tổ chức xã hội dân sự, vận động chính sách, quyền con người.
Bằng cấp: Luật
Giới thiệu vắn tắt: Luật gia Lê Thế Nhân có 16 năm làm công tác xã hội, phát triển cộng đồng, xã hội dân sự, vận động chính sách, nhân quyền. Ông từng làm việc cho Đội công tác xã hội thanh niên Huế, Văn phòng Luật TCT, CSSH thuộc Đại học Huế, hiện là Chủ tịch Codes Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ độc lập. Luật gia Lê Thế Nhân còn là thành viên của VLA, UNGC, điều phối viên của CRnet, giám sát viên của VCEFA, thành viên của UNGC…
Email: thenhan@codes.org.vn
 
Nguyễn Văn Thăng

(Cộng tác viên)

Họ tên: Nguyễn Văn Thăng
Kinh nghiệm:  8 năm kinh nghiệm nghiên cứu về kinh tế-xã hội và chính sách công.
Bằng cấp: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Anh Văn  và Cử nhân Luật
Giới thiệu vắn tắt: Ông Thăng đã có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn; hợp tác nghiên cứu với các cơ quan nhà nước, NGO và doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, ông đã tham gia nhiều hoạt động tư vấn cho các dự án của Ngân hàng thế giới (WB); DANIDA, Tầm nhìn Thế giới, UNDP..
Email: nguyenvanthang@gmail.com
Trương Thị Quỳnh Trang
(Cố vấn)
Họ tên: Trương Thị Quỳnh Trang
Kinh nghiệm: Bà Trang có trên 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm, EIA/SEA, biến đổi khí hậu và truyền thông về môi trường. Ngoài ra còn nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong việc xây dựng, đánh giá và quản lý dự án; đối thoại chính sách và đánh giá nhu cầu đào tạo.

Bằng cấp: Thạc sỹ Quản lý Tài nguyên thiên nhiên và Nông nghiệp bền vững; Cử nhân Kinh tế Tài nguyên nước
Giới thiệu vắn tắt: Trang rất quan tâm đến phát triển bền vững ở Việt Nam, cụ thể là mối quan tâm về thay đổi khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên và quản lý môi trường bằng ứng dụng các phương pháp tiếp cận mới
Trang có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức quốc tế và trong nước (như Chính phủ, Phi Chính phủ, các tổ chức tài trợ) trong các lĩnh vực phát triển môi trường như như JICA Viet Nam, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà nội, Dự án thuộc tiểu vùng sông Mekong, các dự án vốn của WB, Caritas Thụy sỹ tại Hà Nội. Trang có óc chiến lược và rất hiểu biết về các vấn đề môi trường cũng như có kiến thức về các vấn đề phát triển môi trường ở Viet Nam. Cô ấy tham gia thiết kế chương trình, thực hiện và giám sát cũng như tham gia góp ý cho các đề xuất xin dự án. Cô ấy còn tham gia trong việc đào tạo đánh giá nhu cầu và ấn định các khóa đào tạo cho những nhóm chủ chốt. Trang đã chứng minh được kinh nghiệm và kỹ năng của mình trong quản lý các chương trình/ dự án. Bên cạnh đó cô cũng rất quan tâm đến xây dựng mạng  lưới và trao đổi thông tin.
Chương trình Trang phụ trách hiện nay là : Hỗ trợ tín dụng giảm nghèo (PRSC), Chương trình hỗ trợ đối  phó với thay đổi khí hậu (SPRCC), Chương trình vốn đầu tư tư nhân JICA (JICA PSIF).
Email: trangtq72@yahoo.com
 

 
Venus Le Nguyen
(Cố vấn Truyền thông)
Thạc sĩ Venus Le Nguyen, hiện giữ vị trí Giám đốc Quỹ đào tạo công dân Việt, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nâng cao nhận thức cho trẻ em làng chài Hạ Long và là Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục Thanh niên Quốc tế (KV Châu Á - Thái Bình Dương).
Chị đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tình nguyện quốc tế, tư vấn du học, giáo dục, truyền thông và tài chính. Chị đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng Quỹ đào tạo công dân Việt trở thành một trong những đơn vị phi lợi nhuận với sứ mệnh can kết lâu dài trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em nghèo tại làng chài Việt Nam. Chị cũng đã từng làm việc cho các tổ chức quốc tế như ISIC, UNV, ABE, OSC và HI. Venus Le Nguyen là một trong những chuyên viên tài chính và marketing có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, vốn, quản lý rủi ro thị trường và hoạt động đầu tư chiến lược. Chị tốt nghiệp Đại học La Trobe (Australia) và Đại học Leeds (UK) với chuyên nghành marketing (đại học) và truyền thông (cao học).
E: lenguyenlanhuong@gmail.com    F: www.facebook.com/venuslenguyen

Nguyễn Bá Long
 

Họ tên: Nguyễn Bá Long
Kinh nghiệm: trên 12 năm kinh nghiệm, chuyên sâu về nghiên cứu và tư vấn quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới.
Bằng cấp: Thạc sỹ về quản lý đất đai; Cử nhân quản lý đất đai
Giới thiệu vắn tắt: Ông Nguyễn Bá Long có trên 12 năm kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; đào tạo và phát triển làng nghề; nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên nước, đất ngập nước, đất nương rẫy; đánh giá tác động và giải quyết xung đột trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên; 2 năm kinh nghiệm về quy hoạch nông thôn mới;

Email: long.recerd@gmail.com

Họ và tên : Trần Minh Tài

Bằng cấp : Kỹ Sư Công nghệ sinh học, Chứng chỉ thực hành kế toán Doanh nghiệp.

Kinh nghiệm: Ông Trần Minh Tài có 4 năm làm việc tại Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long là cán bộ nghiên cứu chuyên về Di truyền chọn giống cây trồng đặc biệt là lúa và các cây trồng cạn khác. Đã tham gia thực hiện nhiều đề tài dự án quốc tế, cấp Bộ, cấp Tỉnh về lĩnh vực giống cây trồng, thích ứng Biến đổi khí hậu và bảo tồn tài nguyên thực vật. Ngoài ra, kinh nghiệm làm việc tại các Công ty chuyên về cung ứng thực phẩm và quản lý tài chính cho doanh nghiệp

Vị trí : Cán bộ Dự án GRAISEA 2

Email: taitm.recerd@gmail.com

 

Phân loại tin: