Du lịch cộng đồng

Ngày 11/3/2013, tại UBND xã Minh Châu – Vân Đồn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn kiến thức quản lý nhà hàng...