Biến đổi khí hậu

Ngày 20 tháng 3 năm 2013, Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) và Ủy ban nhân dân hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh đã chủ trì tổ chức hội thảo đánh giá tác động về biến đổi khí hậu...
Sáng 5-4-2012, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ phối hợp Văn phòng công tác biến đổi khí hậu (BĐKH) Cần Thơ tổ chức hội thảo khởi động dự án “Nâng cao khả năng chống chịu của TP Cần Thơ...