Tập huấn và tham vấn về đồng quản lý nghề cá tại Tuyên Quang

22/03/2011 
Trong 3 ngày, từ 14 đến 17 tháng 3, 2011, Ông Tưởng Phi Lai, Giám đốc RECERD đã đi công tác ở Tuyên Quang, trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn nguồn lợi thủy sản thông qua thúc đẩy mô hình cộng đồng đồng quản lý tại vùng núi phía bắc Việt nam” của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nước (WARECOD).
 
Trong chuyến đi này, Giám đốc RECERD đã thực hiện 3 khóa tập huấn về đồng quản lý nghề cá tại 3 xã của 02 huyện Na Hang và Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đồng thời hỗ trợ cán bộ của WARECOD tổ chức lấy ý kiến người dân về dự thảo Qui ước cộng đồng tham gia quản lý nguồn lợi thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang.
 
Cung cấp dịch vụ tư vấn về đồng quản lý nghề cá là một trong những thế mạnh của RECERD với mong muốn góp phần nâng cao vai trò của cộng đồng trong quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ông Tưởng Phi Lai, email : lai.recerd@gmail.com
 Tưởng Phi Lai

Phân loại tin: