VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (RECERD)

VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (RECERD)

Ngày 15/8/2022, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau tiếp và làm việc với Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) về việc thực hiện kế hoạch tham vấn chương trình khảo sát cộng đồng tiếp giáp Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

 

        Về phía Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) có ông Lê Văn Bằng Phó Giám đốc Trung tâm cùng với các thành viên trong đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn, có ông Lý Minh Kha Phó Giám đốc và các Trưởng, Phó phòng chuyên môn nghiệp vụ.

       Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Bằng cho biết mục đích của đoàn đến muốn tìm hiểu, tham khảo cuộc sống của người dân, hệ sinh thái của Vườn,… để phục vụ cho việc xây dựng đề xuất Dự án đăng ký với Quỹ Khu vực Đa dạng Sinh học của Vương quốc Anh (BLF) được hiệu quả, đáp ứng những mục tiêu của Quỹ, đánh giá tương tác cộng đồng đối với hệ sinh thái Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau để thu thập thông tin, dữ liệu làm cơ sở cho việc lập đề xuất Dự án.

   
Ảnh: Trong buổi làm việc
 
Ông Lý Minh Kha Phó Giám đốc đã giới thiệu sơ lược về Vườn, mật độ dân cư, sinh kế chính của các hộ dân trong và ven lâm phần. Ngoài ra ông còn đề xuất Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) khi xây dựng Dự án cần quan tâm nhiều đến sinh kế của người dân như: chuyển đổi ngành nghề, tạo cuộc sống ổn định không tác động đến hệ sinh thái tự nhiên,…

 
Ảnh: Một góc hệ sinh thái ven khu vực bãi bồi
 
Sau buổi làm việc phía Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) sẽ tiếp tục phối hợp với Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý chuyên nghành để xây dựng dự thảo đề xuất Dự án đến nhà tài trợ làm cơ sở trình các cơ quan thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất./.
 

Phân loại tin: