VÌ SÔNG MEKONG KHÔNG RÁC – Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường chợ nổi Cái Răng nhân dịp lễ Quốc khánh

VÌ SÔNG MEKONG KHÔNG RÁC – Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường chợ nổi Cái Răng nhân dịp lễ Quốc khánh
 
Thời gian: 27/8/2022
 
Nhằm hưởng ứng hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2022)
Ngày 27/8/2022, nhóm dự án phối hợp người dân khu vực Yên Thuận (chợ nổi Cái Răng) đã tổ chức ra quân vệ sinh với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ý thức trách nhiệm về môi trường sống; xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng thông qua các hoạt động dọn dẹp, thu gom, tổng vệ sinh khu vực sinh sống. Duy trì hoạt động bảo vệ môi trường trở thành thói quen, nếp sống, sinh hoạt, nâng cao ý thức bảo vệ môi tường trong cộng đồng.
 
 
KIM NGỌC – RECERD
 

Phân loại tin: