TOR - TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ CHO HỢP TÁC XÃ NAM QUÝ VÀ CÔNG TY HỒNG TÂN

                                       
 
 
        ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
 
     TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ
CHO HỢP TÁC XÃ NAM QUÝ CÔNG TY HỒNG TÂN 
 
 
I. THÔNG TIN CHUNG
 
RECERD
 
Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là Tổ chức Khoa học Công nghệ ngoài nhà nước thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Trung tâm đã thực hiện thành công trên 10 dự án, chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phát triển cộng đồng và bình đẳng giới.
GRAISEA 2
 
Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm trong chuỗi giá trị lúa gạo tại Việt Nam (GRAISEA 2)” được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) nhằm tạo ra những thay đổi tích cực về mặt sinh kế cho nông dân sản xuất quy mô nhỏ ở cấp quốc gia và khu vực, nâng cao vai trò của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế thông qua thúc đẩy các bên liên quan thực hành trách nhiệm xã hội (CSR) và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm. Dự án thúc đẩy các phương thức sản xuất, kinh doanh bền vững của người nông dân (ví dụ sản xuất lúa gạo theo hướng tiêu chuẩn SRP), nâng cao hiệu quả mô hình liên kết nông dân-doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, cải thiện khung pháp lý để tối đa hóa sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, công bằng.
Hồng Tân Food là doanh nghiệp đang hành động tích cực để gắn kết mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân, tăng cường đầu tư tác động xã hội của mình nhằm cải thiện nguồn cung lúa gạo chất lượng và bền vững. Dự án đánh giá cao tính chủ động của doanh nghiệp và xem đây là những cơ hội tốt để Oxfam thực hiện vai trò cầu nối, điều phối phát triển các mô hình sản xuất lúa bền vững.  
 
Hướng đến mục tiêu xuất khẩu lúa gạo sang thị trường quốc tế, từ việc liên kết tiêu thụ với công ty Hồng Tân, HTX Nam Quý đã có những bước tiến trong việc chuyển đổi sản xuất lúa hữu cơ theo hướng chứng nhận. Tuy nhiên, HTX và các cán bộ của công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quy trình sản xuất, quản lý các vấn đề ghi chép nhật ký đồng ruộng, truy xuất nguồn gốc quá trình sản xuất lúa hữu cơ.
 
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID diễn ra phức tạp gây ảnh hưởng đến việc tổ chức trực tiếp cũng như đi lại, vì vậy RECERD cần tuyển dụng một nhóm chuyên gia có đủ năng lực chuyên môn và uy tín để hỗ trợ RECERD triển Tập huấn Nâng cao năng lực về Sản xuất lúa hữu cơ cho cán bộ của Công ty và các hộ dân trồng lúa thuộc Vùng dự án.
 
 II. MỤC TIÊU
 
Nâng cao năng lực sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ cho cán bộ Công ty và các hộ dân trồng lúa thuộc Vùng dự án.
 
III. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN
 
* Hình thức: tập huấn trực tuyến
* Đối tượng:
- Công ty Hồng Tân Food
Địa chỉ: 79/22 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
- Hợp tác xã Nam Quý
Địa chỉ: Xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
* Thời gian: các lớp tập huấn sẽ đươc triển khai trong tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022
 
IV. SẢN PHẨM ĐẦU RA
 
Nhóm chuyên gia cần đạt được các sản phẩm đầu ra sau:
Các lớp tập huấn chuyên sâu về Sản xuất hữu cơ, các yêu cầu về chứng nhận hữu cơ
 
 • 01 lớp tập huấn về Nguyên tắc canh tác hữu cơ đạt chứng nhận.
 • 01 lớp Tập huấn về Các vấn đề cần lưu ý trong Quy trình sản xuất lúa hữu cơ chứng nhận quốc tế và duy trì chứng nhận.
 • 01 lớp Tập huấn về Hướng dẫn thực hành về truy xuất nguồn gốc và ghi chép nhật ký trong sản xuất hữu cơ.
    
V. YÊU CẦU VỚI NHÓM CHUYÊN GIA
 
Nhóm chuyên gia cần đạt được các tiêu chí sau đây:
 
 • Trình độ: Trình độ Thạc sĩ trở lên, có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lúa gạo, am hiểu về sản xuất hữu cơ, đã từng tham gia biên soạn tài liệu hoặc giảng dạy cho các khóa tập huấn hữu cơ;
 • Có kỹ năng giảng dạy online;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức Phi chính phủ và có hiểu biết về cách tiếp cận của Oxfam trong các dự án phát triển là một lợi thế;
 • Cam kết và chuyên nghiệp trong việc đảm bảo tiến độ công việc;
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả đặc biệt là khi làm việc với cộng đồng;
 • Kỹ năng viết báo cáo và Microsoft word.
VI. ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
 
Đề xuất dự án bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh cần được gửi về bộ phận Tuyển dụng của Recerd  trước 5.pm ngày 30 tháng 11 năm 2021 theo địa chỉ:
 
Ông   Nguyễn Tuấn Anh
Chức vụ: Điều phối viên dự án GRAISEA 2 (Chuỗi lúa)
              Trung Tâm Nghiên cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn
Số máy lẻ: +84 292 3846 840   Di động: +84 387 008 496
 
Đề xuất dự án bao gồm:
 • Sơ yếu lý lịch và kinh nghiệm làm việc liên quan của nhóm chuyên gia
 • Đề xuất kỹ thuật, Kế hoạch triển khai hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu nói trên trong thời gian quy định
 • Bảng ngân sách chi tiết
 
Ghi chú: RECERD là một nhà tuyển dụng công bằng. Chỉ những thí sinh tiềm năng nhất mới được liên hệ. 
 

Phân loại tin: