TOR - GRAISEA 2 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG, HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

 
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC
 PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG, HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
 
 
THÔNG TIN CHUNG
RECERD
Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là Tổ chức Khoa học Công nghệ ngoài nhà nước thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Trung tâm đã thực hiện thành công trên 10 dự án, chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phát triển cộng đồng và bình đẳng giới.
GRAISEA 2
Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm trong chuỗi giá trị lúa gạo tại Việt Nam (GRAISEA 2)” được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) nhằm tạo ra những thay đổi tích cực về mặt sinh kế cho nông dân sản xuất quy mô nhỏ ở cấp quốc gia và khu vực, nâng cao vai trò của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế thông qua thúc đẩy các bên liên quan thực hành trách nhiệm xã hội (CSR) và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm. Dự án thúc đẩy các phương thức sản xuất, kinh doanh bền vững của người nông dân (ví dụ sản xuất lúa gạo theo hướng tiêu chuẩn SRP, mô hình tôm lúa kết hợp), nâng cao hiệu quả mô hình liên kết nông dân-doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, cải thiện khung pháp lý để tối đa hóa sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, công bằng.
Trong khuôn khổ dự án GRAISEA 2, hợp phần WEE trong chuỗi giá trị lúa gạo được triển khai xuyên suốt và được xem là một trong những can thiệp trọng tâm của dự án. Nói cách khác, tăng cường tiếng nói, sự tham gia của nữ giới vào trong các quyết định quan trọng của gia đình và xã hội, đồng thời gia tăng cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng và các nguồn lực xã hội để thúc đẩy bình đẳng giới ở khu vực nông thôn, được xác định là các mục tiêu chính trong dự án GRAISEA 2.
Chuỗi sự kiện về WEE được tổ chức trên phạm vi ba tỉnh An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng thuộc địa bàn Dự án GRAISEA 2 chuỗi lúa gạo bao gồm hàng loạt các hoạt động với mục tiêu chung là  nhằm tạo cơ hội cho các tổ nhóm trong vùng dự án, đặc biệt là phụ nữ, đề xuất và thực hiện các sáng kiến sinh kế, các thực hành tốt trong sản xuất và kinh doanh (kinh doanh có trách nhiệm, thích ứng biến đổi khí hậu…), từ đó thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ và tăng tiếng nói, sự hiện diện của họ tại gia đình và cộng đồng.
Đào tạo nâng cao năng lực phát triển ý tưởng hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các tổ nhóm tham gia trong sự kiện là một trong những hoạt động quan trọng và cấp thiết trong chuỗi sự kiện. Chính vì vậy RECERD cần tuyển một/một nhóm tư vấn có đủ năng lực chuyên môn cung cấp chương trình đào tạo và triển khai tập huấn trong chuỗi sự kiện.
 1. MỤC TIÊU
Thông qua khóa tập huấn giúp cho các tổ nhóm phát triển và hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, ý tưởng khởi nghiệp, tự tin trình bày, bảo vệ các sáng kiến.
 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN
* Nhiệm vụ nhóm tư vấn:
 
 • Phát triển ý tưởng thành kế hoạch (sản xuất- kinh doanh) hoàn chỉnh (nhưng đơn giản/ dễ hiểu và dễ thực hiện bởi những thành viên tham gia xây dựng và thực hiện ý tưởng).
 • Truyền cảm hứng cho học viên để phát triển và hoàn thiện ý tưởng đã đề xuất (Thay vì chỉ để hiểu và điền form mẫu).
 • Truyền cảm hứng/ gợi ý để bổ sung hoặc làm nổi bật yếu tố WEE trong ý tưởng và trong kế hoạch sản xuất – kinh doanh (xem tài liệu WEE đính kèm).
 • Truyền cảm hứng và gợi ý về lộ trình khởi nghiệp cho các học viên nữ.
 
* Thời gian: hoạt động tập huấn dự kiến sẽ đươc triển khai vào ngày 10 -12/7/2022.
 
 1. SẢN PHẨM ĐẦU RA DỰ KIẾN
Học viên nắm được cách thức viết một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh;
 • Học viên có thể tự xây dựng kế hoạch, viết đề xuất ý tưởng và hoàn thiện ý tưởng. Lên kế hoạch chi tiết cho ý tưởng kinh doanh, dự trù được kinh phí và bám sát thực tế;
 • Tự tin trình bày ý tưởng, sáng kiến và bảo vệ sáng kiến;
 • Giúp học viên nắm rõ được lộ trình phát triển khởi nghiệp từ những ý tưởng kinh doanh, có thể phát triển thành Doanh nghiệp.
 1. YÊU CẦU VỚI NHÓM TƯ VẤN
 
Nhóm tư vấn cần đạt được các tiêu chí sau đây:
 
 • Trình độ: Hiểu đầy đủ các khía cạnh về tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn
 • Có hiểu biết về những khó khăn, thách thức trong quá trình thúc đẩy WEE và kiến thức/ kinh nghiệm thực tế để khắc phục
 • Có phương pháp tập huấn đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đối tượng là nông dân, đặc biệt là nông dân nữ
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức Phi chính phủ và có hiểu biết về cách tiếp cận của Oxfam trong các dự án phát triển là một lợi thế;
 • Cam kết và chuyên nghiệp trong việc đảm bảo tiến độ công việc;
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả đặc biệt là khi làm việc với cộng đồng;
 • Kỹ năng viết báo cáo và Microsoft word.
 
 1. ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
 
Đề xuất dự án bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh cần được gửi về bộ phận Tuyển dụng của Recerd  trước  ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo địa chỉ:
 
Ông:   Nguyễn Tuấn Anh
Chức vụ: Điều phối viên dự án GRAISEA 2 (Chuỗi lúa)
           Trung Tâm Nghiên cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn
Số máy lẻ: +84 292 3846 840   Di động: +84 387 008 496
 
Đề xuất dự án bao gồm:
 • Sơ yếu lý lịch và kinh nghiệm làm việc liên quan của nhóm chuyên gia
 • Đề xuất kỹ thuật, Kế hoạch triển khai hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu nói trên trong thời gian quy định
 • Bảng ngân sách chi tiết
 
Ghi chú: RECERD là một nhà tuyển dụng công bằng. Chỉ những thí sinh tiềm năng nhất mới được liên hệ. 
 
 
 
 
 

Phân loại tin: