TOR - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÙNG NGUYÊN LIỆU

                                                                                                                                

 I. THÔNG TIN CHUNG

RECERD

Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là Tổ chức Khoa học Công nghệ ngoài nhà nước thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Trung tâm đã thực hiện thành công trên 10 dự án, chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phát triển cộng đồng và bình đẳng giới.

GRAISEA 2

Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm trong chuỗi giá trị lúa gạo tại Việt Nam (GRAISEA 2)” được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) nhằm tạo ra những thay đổi tích cực về mặt sinh kế cho nông dân sản xuất quy mô nhỏ ở cấp quốc gia và khu vực, nâng cao vai trò của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế thông qua thúc đẩy các bên liên quan thực hành trách nhiệm xã hội (CSR) và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm. Dự án thúc đẩy các phương thức sản xuất, kinh doanh bền vững của người nông dân (ví dụ sản xuất lúa gạo theo hướng tiêu chuẩn SRP), nâng cao hiệu quả mô hình liên kết nông dân-doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, cải thiện khung pháp lý để tối đa hóa sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, công bằng.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, hạt gạo Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Để xuất khẩu gạo ngày càng ổn định, đảm bảo thu nhập cho nông dân thì việc sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long cần phải được đặc biệt quan tâm tái cấu trúc lại từ khâu sản xuất, chế biến, hệ thống thu gom và xuất khẩu. Việc xây dựng vùng nguyên liệu, xây dựng lại chuỗi cung ứng lúa gạo để gia tăng chất lượng gạ là điều cần làm ngay.

Trong GRAISEA 2 , RECERD có một số hoạt động Hỗ trợ các công ty đánh giá và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Vì vậy, RECERD cần tuyển dụng một  tư vấn hoặc nhóm tư vấn có đủ năng lực và uy tín để hỗ trợ RECERD đánh giá hiện trạng vùng nguyên liệu đã tham gia liến hoặc dự kiến liên kết của một số công ty tham gia trong dự án.

      II. MỤC TIÊU

Tư vấn hỗ trợ đánh giá hiện trạng vùng nguyên liệu đang liên kết của doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, tư vấn hoặc nhóm tư vấn đánh giá được các nội dung cụ thể sau:

1. Tình hình, qui mô sản xuất, xuất khẩu gạo trên địa bàn: các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn

2. Tình hình triển khai xây dựng các mô hình liên kết trên địa bàn, mô hình và cơ chế hợp tác, liên kế cụ thể giữa các bên. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và khả năng nhân rộng

3. Vai trò của chính quyền các cấp, vai trò doanh nghiệp, các hợp tác xã, Hội nông dân, các tổ hợp tác sản xuất trong các mô hình sản xuất lúa gạo. Thuận lợi và khó khăn tỏng thực tiễn triển khai và tham gia các mô hình

4. Đánh giá được tập quán canh tác, sản xuất của một số Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn

    III.  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- Nghiên cứu tài liệu của dự án và các tài liệu, văn bản chính sách liên quan.

- Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án RECERD về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.

- Xây dựng, khung báo cáo, bộ công cụ, phiếu điều tra mẫu, bộ công cụ đánh giá…

- Tham gia thực hiện khảo sát, đánh giá tại thực địa.

- Tổng hợp, xử lý số liệu.

- Viết báo cáo

  IV. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Khi thực hiện nghiên cứu, tư vấn cần cung cấp: 

-  Đề xuất triển khai thực hiện.

-  Danh sách phỏng vấn khi đánh giá.

-  Báo cáo đánh giá thực trạng vùng nguyên liệu

-  Phân tích và đánh giá kết quả khảo sát vùng nguyên liệu xác định đầu tư, đưa ra kết luận cuối cùng.,

Những đầu ra trên phải gửi tới ban quản lý dự án, được viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh và bằng cả file điện tử và bản in. Trong bản in cần có đầy đủ các số liệu, hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ.

  V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

-  Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến từ tháng 12 năm 2019 tháng 1 năm 2020

-  Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

-   Bản dự thảo báo cáo mong đợi chậm ngày 15  tháng 01 năm 2020

-   Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia RECERD chậm nhất ngày 31  tháng 01 năm 2019

2. Địa Điểm Thực Hiện:  

TT

Vùng nguyên liệu

Hợp tác xã chủ lực

Định hướng tiêu chuẩn sản xuất

1

Huyện An Minh, Kiên Giang

HTX Thạnh An

HTX Thuận Phát

Quản lý dư lượng, Hướng hữu cơ, Hữu cơ

2

Huyện Giang Thành, Kiên Giang

HTX Cỏ Quen

Quản lý dư lượng, Hướng hữu cơ, Hữu cơ

3

Huyện Thoại Sơn, An Giang

HTX Thạnh An

SRP

4

Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng

HTX  Long Thành

Quản lý dư lượng

5

Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

HTX Tân Long

Quản lý dư lượng

6

Huyện Thới Lai, Cần Thơ

HTX Phú Xuân

Quản lý dư lượng

VI. YÊU CẦU VỚI NHÓM TƯ VẤN

Nhóm tư vấn cần đạt được các tiêu chí sau đây:Có bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực lúa gạo

·   Có hiểu biết sâu rộng và thực tiễn về bối cảnh sản xuất lúa gạo, các vấn đề về chuỗi giá trị gạo

·   Có kinh nghiệm về đánh giá vùng nguyên liệu lúa gạo;

·  Đã tham gia chủ trì thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn về vấn đề liên quan đến chuỗi giá trị gạo

·   Có khả năng và uy tín để điều phối sự tham gia của các bên liên quan (các cơ quan địa phương, doanh nghiệp, nông dân) vào các hoạt động thúc đẩy SRP và PPP;

·  Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức Phi chính phủ và có hiểu biết về cách tiếp cận của Oxfam trong các dự án phát triển là một lợi thế;

·  Cam kết và chuyên nghiệp trong việc đảm bảo tiến độ công việc;

·  Có khả năng giao tiếp hiệu quả đặc biệt là khi làm việc với cộng đồng;

·  Kỹ năng viết báo cáo và Microsoft word.

·  Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn

VII.  ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Đề xuất dự án bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh cần được gửi về bộ phận Tuyển dụng của Recerd  trước 5.pm ngày 25 tháng 11 năm 2019 theo địa chỉ:

Bà  Phạm Thị Bé Tư

Chức vụ: Điều phối viên dự án GRAISEA 2 (Chuỗi lúa)

              Trung Tâm Nghiên cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn

Email: tupb.recerd@gmail.com

Số máy lẻ: +84 292 3846 840   Di động: +84 939 640 186

Đề xuất dự án bao gồm:

·         Sơ yếu lý lịch và kinh nghiệm làm việc liên quan của tư vấn/nhóm tư vấn

·         Đề xuất kỹ thuật, Kế hoạch triển khai hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu nói trên trong thời gian quy định

·         Bảng ngân sách chi tiết

 

Ghi chú: RECERD là một nhà tuyển dụng công bằng. Chỉ những thí sinh tiềm năng nhất mới được liên hệ.  

 

Phân loại tin: