TOR - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

                                                                                                                           

 1. THÔNG TIN CHUNG

RECERD

Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là Tổ chức Khoa học Công nghệ ngoài nhà nước thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Trung tâm đã thực hiện thành công trên 10 dự án, chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phát triển cộng đồng và bình đẳng giới.

GRAISEA 2

Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm trong chuỗi giá trị lúa gạo tại Việt Nam (GRAISEA 2)” được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) nhằm tạo ra những thay đổi tích cực về mặt sinh kế cho nông dân sản xuất quy mô nhỏ ở cấp quốc gia và khu vực, nâng cao vai trò của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế thông qua thúc đẩy các bên liên quan thực hành trách nhiệm xã hội (CSR) và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm. Dự án thúc đẩy các phương thức sản xuất, kinh doanh bền vững của người nông dân (ví dụ sản xuất lúa gạo theo hướng tiêu chuẩn SRP), nâng cao hiệu quả mô hình liên kết nông dân-doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, cải thiện khung pháp lý để tối đa hóa sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, công bằng.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (CSR)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong tiếng Anh là Corporate Social Responsibility được viết tắt là CSR. Hiện nay, khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chưa được thống nhất, mỗi định nghĩa lại có một ý nghĩa và cách tiếp cận riêng.

Theo đó, CSR là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những việc làm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên trong gia đình họ; cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội.

Trên thực tế, chúng ta hay nhìn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chỉ trên bề nổi, tức là các hoạt động từ thiện, các chiến dịch mang tính thiện nguyện của doanh nghiệp mà thường ít để ý đến những vấn đề khác trong nội hàm hoạt động trách nhiệm xã hội như: chế độ đối với người lao động, môi trường, chất lượng, sự an toàn trong sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp…

Vì vậy, RECERD cần tuyển dụng một  tư vấn hoặc nhóm tư vấn có đủ năng lực và uy tín để hỗ trợ RECERD triển khai đánh giá trách nhiệm xã hội của một số công ty tham gia dự án GRAISEA 2

 1. MỤC TIÊU

Tư vấn hỗ trợ đánh giá trách nhiệm xã hội của một số công ty tham gia dự án GRAISEA 2. Để đạt được mục tiêu này, tư vấn hoặc nhóm tư vấn cần xác định đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp qua các nội dung cụ thể sau:

 1. Trách nhiệm với thị trường và người tiêu dùng. Đây là trách nhiệm đảm bảo sự an toàn đối với các sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất, cung ứng ra. Từ đó, đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng. Đồng thời, tăng cường ký kết các hợp đồng kinh tế với các đối tác, tăng cường chất lượng, hàng hóa dịch vụ để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

 2. Trách nhiệm về bảo vệ môi trường. Đây là trách nhiệm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của môi trường, là sự cam kết bảo vệ, đồng thời không gây ra các hành động gây hại cho môi trường như xả thải, tàn phá sinh vật…

 3. Trách nhiệm với người lao động. Dù doanh nghiệp có cam kết nhiều đến đâu, thực hiện tốt công tác bên ngoài đến đâu nhưng chính những người lao động làm việc cho doanh nghiệp phải chịu những sự bất công, điều kiện lao động, an toàn lao động hay vấn đề tiền lương không được đảm bảo thì không thể gọi là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội được. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp phải tăng thêm điều kiện vật chất để cải thiện đời sống người lao động. Cụ thể là tăng thu nhập, nâng cao hơn chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho người lao động và gia đình họ; hỗ trợ người lao động thực hiện tốt hơn luật pháp lao động và mở rộng hơn khả năng bảo hiểm y tế, xã hội cho họ…

 4. Trách nhiệm chung với cộng đồng. Có thể hiểu đơn giản là các hoạt động từ thiện vì cộng đồng.

 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN

 1. Phạm vi nghiên cứu: 

 • Công ty Cổ Phần GentraCo

 • Công ty Đại Dương Xanh

 • Công Ty Trung Thạnh

 • Công ty Hoàng Minh Nhựt

 1. Công việc: Tư vấn cần thực hiện một số công việc dưới đây

- Nghiên cứu tài liệu của dự án và các tài liệu, văn bản chính sách liên quan.

- Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án RECERD về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động.

- Xây dựng, khung báo cáo, bộ công cụ, phiếu điều tra mẫu, bộ công cụ đánh giá…

- Tham gia thực hiện khảo sát, đánh giá tại Công ty Cổ phần Gentraco

- Tổng hợp, xử lý số liệu.

- Viết báo cáo

 1. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Khi thực hiện nghiên cứu, tư vấn cần cung cấp: 

 • Đề xuất triển khai thực hiện.

 • Dữ liệu bao gồm các bảng phân tích trước đánh giá.

 • Danh sách phỏng vấn khi đánh giá.

 • Báo cáo dự thảo.

 • Báo cáo đánh giá về trách nhiệm xã hội của công ty Cổ phần Gentraco

 • Đề xuất kế hoạch thực hiện tăng cường trách nhiệm xã hội  trong kinh  doanh phù hợp với thực tế của Công ty Cổ phẩn Gentraco và giải pháp giám sát thực hiện,

Những đầu ra trên phải gửi tới ban quản lý dự án, được viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh và bằng cả file điện tử và bản in. Trong bản in cần có đầy đủ các số liệu, hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ.

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

 1. Thời gian thực hiện

 • Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến từ tháng 11 tháng 12 năm 2019

 • Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.

 • Bản dự thảo báo cáo mong đợi chậm ngày 30  tháng 11 năm 2018

 • Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia RECERD chậm nhất ngày 15  tháng 12 năm 2019

 1. Địa Điểm Thực Hiện:

TT

Doanh nghiệp

Địa chỉ

1

Công ty Cổ Phần GentraCo

 

2

Công ty Đại Dương Xanh

 

3

Công Ty Trung Thạnh

 

4

Công ty Hoàng Minh Nhựt

 

 1. YÊU CẦU VỚI NHÓM TƯ VẤN

Nhóm tư vấn cần đạt được các tiêu chí sau đây:

 • Có bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực lúa gạo

 • Có hiểu biết sâu rộng và thực tiễn về bối cảnh sản xuất lúa gạo, các vấn đề về chuỗi giá trị gạo

 • Có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về CRS;

 • Đã tham gia chủ trì thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn về vấn đề liên quan đến chuỗi giá trị gạo

 • Có khả năng và uy tín để điều phối sự tham gia của các bên liên quan (các cơ quan địa phương, doanh nghiệp, nông dân) vào các hoạt động thúc đẩy SRP và PPP;

 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức Phi chính phủ và có hiểu biết về cách tiếp cận của Oxfam trong các dự án phát triển là một lợi thế;

 • Cam kết và chuyên nghiệp trong việc đảm bảo tiến độ công việc;

 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả đặc biệt là khi làm việc với cộng đồng;

 • Kỹ năng viết báo cáo và Microsoft word.

 • Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn

 1. ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Đề xuất dự án bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh cần được gửi về bộ phận Tuyển dụng của Recerd  trước 5.pm ngày 25 tháng 10 năm 2019 theo địa chỉ:

Bà  Phạm Thị Bé Tư

Chức vụ: Điều phối viên dự án GRAISEA 2 (Chuỗi lúa)

            Trung Tâm Nghiên cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn

Email: tupb.recerd@gmail.com

Số máy lẻ: +84 292 3846 840   Di động: +84 939 640 186

Đề xuất dự án bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch và kinh nghiệm làm việc liên quan của tư vấn/nhóm tư vấn

 • Đề xuất kỹ thuật, Kế hoạch triển khai hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu nói trên trong thời gian quy định

 • Bảng ngân sách chi tiết

Ghi chú: RECERD là một nhà tuyển dụng công bằng. Chỉ những thí sinh tiềm năng nhất mới được liên hệ.  

 

 
 

Phân loại tin: