Tổng kết dự án Hỗ trợ thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở ở xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

08/12/2011
Ngày 30 tháng 10 năm 2011 vừa qua Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD”  đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án“Hỗ trợ thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở ở xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”.
Tham gia hội thảo gồm 32 đại biểu là đại diện UBND huyện Quỳnh Lưu, cán bộ, người dân xã Quỳnh Lập, thành viên nhóm tình nguyện, đại diện Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn.

Trong khoảng thời gian không dài (5 tháng) với sự nỗ lực của các cán bộ RECERD, chính quyền và người dân xã Quỳnh Lập dự án đã thu được nhiều kết quả ngoài mong đợi, vượt so với đề xuất ban đầu của dự án, cụ thể:

- Tổ chức thành công hội thảo khởi động với sự tham gia đông đảo của cán bộ và người dân trong xã.

- Thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả “nhóm tình nguyện cộng đồng” với 20 thành viên là những người có uy tín tại cộng đồng. Trong khoảng thời gian 05 tháng, nhóm đã tuyên truyền được 24 văn bản pháp luật tới tay người dân, vận động được 25 hộ dân có đơn khiếu nại nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương công tác truyền thông trong dân và bảo vệ thi khu công nghiệp – cảng Đông Hồi.

- Tổ chức thành công khóa đào tạo giảng viên nguồn về “Dân chủ cở cở trong bồi thường giải phóng mặt bằng” cho 40 học viên là cán bộ và người dân trong xã.

- Tổ chức thành công đối thoại chính sách về “Thực hiện dân chủ cơ sở trong bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Quỳnh Lập” với sự tham gia của 72 đại biểu là đại diện các cơ quan ban ngành địa phương, Ban quản lý Khu công nghiệp và người dân xã Quỳnh Lập.

- Đề xuất và thực hiện thêm 01 khóa đạo tào giảng viên nguồn về “Dân chủ cở cở trong bồi thường giải phóng mặt bằng” cho 20 học viên là các cán bộ xã, thôn.

- Nâng cấp hệ thống phát thanh của xã và 03 thôn thuộc diện phải di dời.

- Nâng cấp tủ sách pháp luật cộng đồng gồm: 138 cuốn với 12 đầu sách khác nhau.

- Xây dựng và phát hành một số ấn phẩm truyền thông về dân chủ cơ sở gồm: 220 tờ rơi, 160 cẩm nang, 08 áp phích, 440 đĩa ghi âm phát thanh.

- Ngoài ra dự án còn trang bị cho nhóm tình nguyện một số thiết bị hỗ trợ cho công tác truyền thông và hoạt động của nhóm như: máy tính, máy ảnh, máy ghi âm.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hóa, đại diện UBND huyện Quỳnh Lưu chia sẻ “nhiệm vụ truyền thông để dân hiểu là nhiệm vụ hàng ngày, hàng giờ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn còn hạn chế trong công tác gần dân để hiểu dân hơn.
                        


                                                                              Hình ảnh về Hội thảo tổng kết dự án

Dự án của RECERD đã giúp chúng tôi được điều đó, ngoài ra dự án còn hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cán bộ của chúng tôi, đặc biệt hơn Dự án đã chỉ ra cho chúng tôi – xây dựng giúp chúng tôi phương án gần dân hơn thông qua nhóm tình nguyện cộng đồng. Chúng tôi cảm ơn Dự án và hứa sẽ phát huy cáckết quả của Dự án”.

Ông Trần Đình Chiểu – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập phát biểu bế mạc hội thảo và chia sẻ “Dự án đã kết thúc nhưng các hoạt động của dự án thì chưa kết thúc, hoạt động của dự án sẽ tiếp tục được UBND xã Quỳnh Lập, người dân và nhóm tình nguyện tiếp tục duy trì và phát triển.

 
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Đinh Xuân Lập, email : lap.recerd@gmail.com
Đinh Xuân Lập

Phân loại tin: