Thông báo: Tuyển cán bộ kỹ thuật địa phương tại Bình Định: Hạn cuối nộp hồ sơ: 15.06.2012

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là một tổ chức ngoài nhà nước của Việt Nam, thành lập năm 2011 với chức năng chính là nghiên cứu, chuyển giao KHCN, tư vấn, đào tạo về tài nguyên và phát triển nông thôn, trong đó chú trọng vào các lĩnh vực thủy sản và bảo tồn biển. RECERD đang có nhu cầu tuyển cán bộ kỹ thuật địa phương để điều phối nhiệm vụ với các yêu cầu cụ thể sau đây:
 
 
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là một tổ chức ngoài nhà nước của Việt Nam, thành lập năm 2011 với chức năng chính là nghiên cứu, chuyển giao KHCN, tư vấn, đào tạo về tài nguyên và phát triển nông thôn, trong đó chú trọng vào các lĩnh vực thủy sản và bảo tồn biển. Chúng tôi có trụ sở sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh ở tp Cần Thơ. Để biết thêm thông tin về RECERD, vui lòng truy cập recerd.org.vn.
Hiện Trung tâm tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho dự án “Dịch vụ hệ sinh thái tạo Khả năng Chống chịu với BĐKH ở thành phố Quy Nhơn”
Mục tiêu của gói tư vấn do Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) cung cấp nhằm hỗ trợ việc thực hiện và giám sát 03 nội dung của dự án bao gồm:
1) Hỗ trợ kỹ thuật và giám sát triển khai hệ thống/phương thức đồng quản lý dựa vào cộng đồng đối với khu vực rừng ngập mặn trồng mới trên các cồn nổi ở đầm Thị Nại 
2) Hỗ trợ kỹ thuật và giám sát triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng khai thác thủy sản trên các cồn nổi ở đầm Thị Nại chuyển sang trồng rừng ngập mặn (trên cơ sở phối hợp với Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định)
3) Hỗ trợ kỹ thuật và giám sát triển khai hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng trên đầm Thị Nại (trên cơ sở phối hợp với BQL Khu Sinh Thái Cồn Chim)
Nhóm tư vấn của RECERD sẽ gồm từ 2-3 chuyên gia trong các lĩnh vực 1) đồng quản lý nghề cá 2) Sinh kế thay thế (nuôi trồng thủy sản, du lịch cộng đồng, nông nghiệp v.v..)
 
Hiện RECERD đang có nhu cầu tuyển cán bộ kỹ thuật địa phương để điều phối nhiệm vụ với các yêu cầu cụ thể sau đây:
 
Mục tiêu của vị trí 
- Mục tiêu của vị trí công việc (cán bộ kỹ thuật địa phương) nhằm hỗ trợ cho các chuyên gia RECERD trong triển khai các đầu việc tại hiện trường và làm việc với các bên liên quan tại Bình Định, nhằm đáp ứng đúng tiến độ, đầu ra và mục tiêu dự án do RECERD phụ trách.
Nhiệm vụ chính
-Đại diện cho nhóm tư vấn RECERD hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ dự án, trong hợp đồng tư vấn của RECERD, và giao dịch, đàm phán, làm việc với CCCO, và các bên liên quan ở Bình Định để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Điều phối và hỗ trợ kỹ thuật cho RECERD trong triển khai các hoạt động tư vấn về  các lĩnh vực: đồng quản lý, du lịch sinh thái cộng đồng, sinh kế (nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp…)
- Giám sát việc triển khai các nhiệm vụ trong dự án do RECERD phụ trách tư vấn và báo cáo với trực tiếp cho Trưởng nhóm tư vấn/RECERD ở Hà Nội
- Hỗ trợ Trưởng nhóm tư vấn điều phối các hoạt động tại địa bàn dự án (các xã Phước Sơn, Phước Thuận và phường Nhơn Bình).
 
Đầu ra công việc
- Các hoạt động triển khai đúng tiến độ như kế hoạch đã đặt ra
- Báo cáo tiến độ hàng thàng (kèm hình ảnh)
- Báo cáo đề xuất cho tư vấn phụ trách đầu ra và tư vấn trưởng.
- Báo cáo giám sát, theo dõi mô hình.
 
Yêu cầu về năng lực: 
- Tốt nghiệp đại học, các ngành liên quan đến phát triển cộng đồng, quản trị kinh doanh, môi trường, công tác xã hội, du lịch, nông lâm-thủy sản  v.v.. 
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm, ưu tiên những người đã tham gia các dự án phát triển cộng đồng tài trợ nước ngoài hoặc doanh nghiệp xã hội, các tổ chức phi chính phủ
- Có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc với cộng đồng và các đối tác là Sở Tài nguyên Môi trường, Sở NN PTNT, một số Khu Công nghiệp và Cty Du lịch ở Bình Định.
- Sử dụng vi tính thành thạo, có khả năng viết báo cáo. 
- Có am hiểu về vùng triển khai dự án, ưu tiên ứng viên sinh ra và lớn lên tại Bình Định
 
Địa điểm làm việc
Ứng viên tự lo địa điểm làm việc, thuộc thành phố Quy Nhơn
 
Mức lương
Mức lương thỏa thuận, căn cứ vào năng lực của ứng viên
 
Hạn chót hồ sơ: 15 tháng 6 năm 2012
Hồ sơ gửi về recerd@gmail.com; gồm thư bày tỏ nguyện vọng và lý lịch công tác có scan ảnh, các bằng cấp chứng chỉ liên quan.
 
Liên lạc
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc Ông Tưởng Phi Lai, Giám đốc: 0988 340 179 email: lai.recerd@gmail.com; web: recerd.org.vn
 
 

Phân loại tin: