THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG RECERD TẠI CẦN THƠ

Kính gửi các Quý đối tác,
Kể từ ngày 01/02/2018 Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và PTNT sẽ chuyển về địa chỉ: F2-30, đường số 5, Khu 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
 
 
Kể từ ngày 01/02/2018 Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và PTNT sẽ chuyển về địa chỉ: F2-30, đường số 5, Khu 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
 
Trân trọng,
Ban Giám đốc
 

Phân loại tin: