Tập huấn về đồng quản lý nghề cá cho cán bộ ở Quảng Trị

22/03/2011 
Thúc đẩy đồng quản lý nghề cá nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong phối hợp quản lý nguồn lợi thủy sản với các cơ quan chức năng là một trong những ưu tiên hàng đầu của RECERD.
Trong 2 ngày, 21-22 tháng 3, 2011, Nhóm tư vấn của Trung tâm Hợp tác quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) và RECERD đã thực hiện 02 khóa tập huấn TOT nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về đồng quản lý cho đối tượng là các cán bộ quản lý nhà nước về thủy sản tại tỉnh Quảng Trị.
“Tham gia khóa tập huấn này đã trang bị cho tôi nhiều kiến thức và kinh nghiệm hay ở các địa phương khác, có thể áp dụng tại Quảng Trị”, Ông Nguyễn Quang Thọ, đại diện cán bộ xã Vĩnh Thái trả lời.
Đây là một trong những chuỗi khóa tập huấn do Trung tâm Hợp tác quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) cung cấp, trong khuôn khổ dự án “Chương trình Sinh kế Thủy sản các nước Nam Á và Đông Nam Á-Hợp phần Việt Nam” Do Chính phủ Tây Ban Nha hỗ trợ thông qua Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp quốc (FAO).
“Các địa điểm dự kiến thực hiện đồng quản lý nghề cá ở Quảng Trị là vùng bãi ngang, dân cư nghèo, khác nhiều so với các mô hình đồng quản lý nghề cá khác ở Việt Nam sẽ là một trong những thách thức lớn đối với dự án tại Quảng Trị”. Ông Ninh, chuyên viên Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị nhận xét.
“Mặc dù vậy, hiện các địa phương khác cũng có nhiều sáng kiến nhằm tác động chính sách như xây dựng khuôn khổ pháp lý ở cấp tỉnh hỗ trợ đồng quản lý nghề cá ví dụ về mặt giao quyền khai thác, phân cấp quản lý cho các tổ chức nghề cá cơ sở như ở Thừa Thiên-Huế, Bến Tre, Bình Định. Hy vọng Quảng Trị có thể đúc kết và học hỏi được nhiều từ những mô hình đi trước này” Ông Tưởng Phi Lai nhấn mạnh.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ông Tưởng Phi Lai, email : lai.recerd@gmail.com
Tưởng Phi Lai
 

Phân loại tin: