Tập huấn về dân chủ cơ sở trong hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng cơ sở ở Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An

24/11/2011
Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở trong  trong hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng cơ sở ở Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An” do GIZ tài trợ, từ ngày 15-18 tháng 8 năm 2011 RECERD đã tổ chức khóa tập huấn “Đào tạo Giảng viên nguồn về dân chủ cơ sở trong đền bù, giải phóng mặt bằng” cho những cán bộ nòng cốt và nhóm tình nguyện tại xã Quỳnh Lập, đặc biệt là người dân của ba thôn Đồng Minh, Đồng Thanh, và Tân Minh xã Quỳnh Lập nơi có diện tích bị thu hồi đất cho dự án Khu Công nghiệp-Cảng Đông Hồi.
 
 
Hầu hết những gia đình bị thu hồi đất cho dự án là những hộ làm nghề khai thác hải sản và nông nghiệp, vốn có quỹ đất ít ỏi của 3 thôn Đồng Minh, Đồng Thanh, và Tân Minh xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu.
 
Giảng viên của khóa tập huấn và TS Trương Quang Tuyến (ĐH Luật Hà Nội) và TS Đặng Minh Tuấn (ĐH Quốc Gia Hà Nội). Phương pháp được áp dụng trong khóa tập huấn là phương pháp tương tác thông qua việc trao đổi, thảo luận nhóm, tự thuyết trình và phương pháp tình huống.
 
Kết thúc lớp tập huấn, học viên không chỉ được nâng cao kiến thức và kỹ năng mà còn có cơ hội phân tích, tương tác với giảng viên và với nhau. Kỹ năng xử lý tình huống, giải đáp các thắc mắc của nhân dân về các quy định bồi thường trong giải phóng mặt bằng dự án KCN Cảng Đông Hồi được ghi nhận là hấp dẫn nhất đối với học viên.
 
 
Để nâng cao hiệu quả hơn nữa, học viên đề xuất dự án cần tổ chức các buổi tập huấn, truyền thông dưới nhiều hình thức để người dân có điều kiện bảy tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình, hiểu được các quyền, nghĩa vụ, và chính quyền có điều kiện lắng nghe các mong muốn nguyện vọng đó cũng như biết được trách nhiệm của mình với nhân dân.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Tưởng Phi Lai, email : lai.recerd@gmail.com
Tưởng Phi Lai
 

Phân loại tin: