Tập huấn kiến thức quản lý nhà hàng, hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái

Ngày 11/3/2013, tại UBND xã Minh Châu – Vân Đồn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn kiến thức quản lý nhà hàng, hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái cho 40 học viên là hội viên nông dân đang tham gia các hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng tại Minh Châu.
 

Lớp tập huấn đã trang bị cho học viên kiến thức về: Vai trò của người quản lý, phục vụ nhà hàng; quản lý thu chi; chăm sóc khách hàng; các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm; kỹ năng trình bày thực đơn đồ ăn nhà hàng….

Thông qua khóa tập huấn, các học viên được nâng cao năng lực quản lý, tiếp cận được các kỹ năng làm du lịch, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát huy tiềm năng, thế mạnh của xã đảo Minh Châu về du lịch cộng đồng. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia các hoạt động phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng của nông dân tại xã Đảo Minh Châu.

 


 


Trần Tuấn

 

Phân loại tin: