RECERD xuất bản ấn phẩm đầu tiên về tri thức bản địa của cộng đồng ngư dân ven biển Việt Nam

Nghiên cứu Tri thức bản địa vùng ven biển và hải đảo là một trong những quan tâm hàng đầu và thế mạnh của RECERD bên cạnh một số nghiên cứu về tri thức các dân tộc thiểu số vùng miền núi và đồng bằng châu thổ dọc theo các triền sông.
26.3.2011 GS Kenneth Ruddle, cố vấn quốc tế của RECERD vừa hoàn thành bài báo về tri thức bản địa so sánh với các tri thức khoa học, dựa vào mùa vụ và thời điểm lên men cá làm nước mắm. Đây là bài báo đồng tác giải giữa GS Keneth Ruddle và GS Anthony Davis, Đại học Mount Saint Vincent Universit, Canada.
Thông  tin chi tiết bài báo có thể xem tại
Để biết thêm thông tin về bài báo, vui lòng liên lạc qua email: lai.recerd@gmail.com 
 
 

Phân loại tin: