RECERD triển khai hợp đồng tư vấn chứng nhận ASC cho trại nuôi Tân Thuận Đông – Công ty Vĩnh Hoàn

Từ ngày 26 tháng 11 đến 08 tháng 12 năm 2012, RECERD triển khai hợp đồng tư vấn chứng nhận ASC cho trại nuôi Tân Thuận Đông, Công ty Vĩnh Hoàn.
Gói hợp đồng tư vấn gồm các nội dung công việc: Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia (P-SIA), Đánh giá tác động của trại nuôi lên các loài có nguy cơ bị đe dọa và xây dựng các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động; Đánh giá lượng nước khai thác sử dụng của trại nuôi để xin cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước.
Trong 12 ngày làm việc tại Đồng Tháp, nhóm chuyên gia RECERD đã đi thực tế, gặp gỡ, làm việc với cán bộ và công nhân tại trại nuôi, phỏng vấn người dân ở xung quanh khu vực trại nuôi và tiến hành 02 cuộc họp có đầy đủ đại diện chính quyền, người dân và đại diện Công ty Vĩnh Hoàn. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực: thủy sản, môi trường, xã hội, quản lý chất lượng, chứng nhận …RECERD đã hoàn thành tốt gói công việc theo như kế hoạch đã đặt ra.
Kết thúc hoạt động tư vấn RECERD đã hỗ trợ Trại nuôi và Công ty Vĩnh Hoàn về xin được giấy phép xin khai thác và sử dụng nguồn nước tự nhiên cho mục đích nuôi cá tra; Tìm kiếm và cập nhật các tài liệu liên quan đến các loài có nguy cơ đang bị đe dọa trong vùng; Lập danh sách và hình ảnh để nhận diện các loài đang có nguy cơ đe dọa; Tập huấn cho công nhân vùng nuôi về các loài có nguy cơ bị đe dọa; Đánh giá tác động của trại nuôi lên các loài có nguy cơ bị đe dọa với sự tham gia của cộng đồng; Lập danh mục các loài trong sách đỏ của IUCN; Hoàn thiện quy trình quản lý địch hại đảm bảo không gây nguy hại đến những loài trong sách đỏ của IUCN; Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động xã hội có sự đồng thuận cao của cộng đồng và chính quyền địa phương.
Theo kế hoạch của Công ty Vĩnh Hoàn đây sẽ là trại nuôi số hai đạt chứng nhận ASC, trong năm 2013 và những năm tiếp theo công ty sẽ tiếp tục thực hiện chứng nhận ASC cho một số trại nuôi khác và cho toàn bộ số trại nuôi của công ty.
 
 
Chuyên gia RECERD tập huấn cho công nhân vùng nuôi Tân Thuận Đông
 
 
Nhóm chuyên gia RECERD chụp hình lưu niệm cùng cán bộ Công ty và Vùng nuôi.
 
Phương Chi - RECERD
 

Phân loại tin: