Recerd duy trì và phát triển mô hình câu lạc bộ tình nguyện

Với sứ mệnh nỗ lực làm việc vì sự công bằng giữa các thế hệ, công bằng giữa các nhóm xã hội ở Việt Nam, thời gian vừa qua RECERD đã, đang và tiếp tục xây dựng các chương trình dự án nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện dân chủ cơ sở, tăng cường sự tham gia, tăng cường tiếng nói của người dân trong các chương trình dự án, chính sách của nhà nước.
Thông qua việc thành lập Tổ tình nguyện tại cơ sở nhằm tăng cường giao lưu, tăng cường tiếng nói người dân và tìm được tiếng nói chung giữa chính quyền và người dân (cái mà lâu này được xem là vấn đề khó tại chính quyền cấp cơ sở) là yếu tố tạo nên sự thành công của dự án “Hỗ trợ thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong đền bù, giải phóng mặt bằng ở xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”. Dự án diễn ra trong bối cảnh việc đền bù giải phóng mặt bằng cho Khu công nghiệp – cảng Đông Hồi hết sức chậm, từ năm 2007 đến năm 2010 vẫn chưa thực hiện xong, nguyên nhân là do quá trình trao đổi thông tin còn hạn chế, nhận thức của người dân còn chưa cao, năng lực của cán bộ địa phương còn kém nên khó tìm ra tiếng nói chung.  Bằng sự hoạt động tích cực của Tổ tình nguyện đến cuối năm 2011 đã có hơn 80% số hộ gia đình đã đồng ý nhận tiền bồi thường và trả lại đất cho dự án khu công nghiệp cảng và hầu hết các xung đột đã được giải quyết.
Qua hiệu quả của mô hình dự án năm 2011, trong Chương trình dự án năm 2012, 2013 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) tiếp tục hỗ trợ UBND xã Quỳnh Lập thành lập thử nghiệm 07 Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật tại 07 thôn với 35 thành viên.
 
Trước mắt, trong khuôn khổ các Chương trình dự án trên địa bàn xã năm 2013, các câu lạc bộ sẽ hỗ trợ Chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật của nhà nước về đền bù, tái định cư, sinh kế, việc làm …đến cộng đồng dân cư 03 thôn có đất bị thu hồi cho dự án khu công nghiệp cảng Đông Hồi và 04 thôn có đất cho khu vực tái định cư.
Dự kiến trong các năm tiếp theo Chính quyền UBND xã Quỳnh Lập sẽ tổng kết đánh giá, nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn xã và phát triển các câu lạc bộ thành lực lượng vững mạnh hỗ trợ và là cầu nối gắn kết giữa chính quyền và người dân.
Xuân Lập - RECERD
 
 

Phân loại tin: