RECERD TỔ CHỨC TỌA ĐÀM, TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI QUỲNH LẬP

Từ ngày 9 đến 11 tháng 4 năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) đã tổ chức 02 tọa đàm cấp thôn, 01 tọa đàm cấp xã về “Tư vấn pháp luật về vồi bồi thường giải phóng mặt bằng” tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Hoạt động nằm trong khuân khổ dự án nhỏ “ Tư vấn cho chính quyền địa phương xây dựng thỏa thuận về  phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng ở xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An ” do Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) hỗ trợ kinh phí.
Chuỗi tọa đàm với 112 đại biểu tham dự (trong đó nữ chiếm hơn 30%) là đại diện chính quyền địa phương, người dân tại 02 khu vực: khu vực có đất bị thu hồi cho dự án khu công nghiệp – cảng Đông Hồi và khu vực có đất rành cho tái định cư, thành viên 07 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật. Hình thức chính của tọa đàm là đối thoại trực tiếp hai chiều giữa người dân và chính quyền địa phương, với sự trợ giúp pháp luật từ luật sự tư vấn của RECERD. Ngoài ra còn có các phiên tư vấn pháp luật trực tiếp cho các trường hợp đang gặp vướng mắc tại địa phương.
Tại tọa đọa đàm đã có 118 câu hỏi của người dân được chính quyền địa phương và luật sư trả lời một cách thỏa đáng; 32  hộ gia đình được luật sư tư vấn, trợ giúp pháp lý tại chỗ về những vấn đề đáng vướng với trường hợp của gia đình mình; 08 trường hợp đang mắc do cách thức làm việc của cán bộ địa phương chưa hợp lý đã được thảo luận và tìm ra được cách xử lý, gỡ rối.
Các nội dung: Phương án đền bù căn cứ theo Quyết định số 01/2012/QĐ -  UBND ngày 4/1/2012  của tỉnh Nghệ An; Bản đồ quy hoạch khu tái định cư là kết quả làm việc giữa Chính quyền địa phương, các câu lạc bộ, người dân và công ty tư vấn thiết kế; Các chương trình, kế hoạch của tỉnh, huyện và địa phương liên quan đến đất đai trong năm 2013 tới năm 2015 đã được Chính quyền địa phương công bố tại Tọa đàm.
Tổng kết buổi tọa đàm, đai diện UBND xã Quỳnh Lập cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng người dân, thành viên 07 câu lạc bộ sớm hoàn thiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư ổn định chỗ ở, sinh kế, việc làm cho người dân.
Xuân Lập – RECERD

Phân loại tin: