Quy hoạch tích hợp và vận hội mới cho ĐBSCL

Một bản quy hoạch tích hợp đa ngành cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dự kiến hoàn tất đầu năm 2021 trong hi vọng mở ra vận hội mới cho vùng đất này.