Khởi động pha II Dự án nhỏ của quỹ môi trường toàn cầu GEF-SGP tại xã Minh Châu

Với sự tài trợ của Chương trình tài trợ các dự nhỏ thuộc quỹ Môi trường toàn cầu (GEF-SGP), Dự án 'Xây dựng mô hình cộng đồng bảo vệ và khai thác tài nguyên môi trường biển nhằm phát triển du lịch sinh thái biển tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh', đã chính thức được triển khai thực hiện tại xã minh châu huyện Vân Đồn, bắt đầu vào Quý I năm 2012. Dự án do Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì xây dựng và thực hiện, có sự tham gia tích cực của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long.
Là xã có trung tâm dân cư nằm trọn trong ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long, Minh Châu thể hiện rõ nhất những mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển, vì vậy xã luôn là một địa chỉ được các cơ quan bảo tồn và bảo vệ môi trường trong ngoài nước quan tâm hỗ trợ, nhằm giảm bớt những mâu thuẫn nói trên. Việc triển khai dự án là một bước đi thiết thực để bổ sung và củng cố kết quả các dự án bảo tồn đã và đang thực hiện trên địa bàn xã, nhằm hỗ trợ cộng đồng nâng cao thu nhập và ý thức bảo vệ tài nguyên biển, từ đó tích cực tham gia bảo tồn Vườn quốc gia Bái Tử Long.
 
 
Bãi biển Minh Châu - Một địa chỉ du lịch lý tưởng
 
 
Khai thác Sá Sùng tại xã Minh Châu

Mục tiêu lâu dài của dự án là bảo vệ môi trường biển, đồng thời  khai thác tài nguyên biển phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng, dự án bao gồm các mục tiêu cụ thể như sau:
- Tăng cường nhận thức và năng lực kỹ thuật trong bảo vệ môi trường và tài nguyên, và quản lý và phát triển DLST cộng đồng cho chính quyền và người dân địa phương xã Minh Châu.
- Thử nghiệm các mô hình quản lý chất thải rắn và kinh doanh du lịch sinh thái cộng đồng phù hợp với địa phương.
- Tổng kết, đánh giá, đúc kết các bài học kinh nghiệm và biên soạn tài liệu kỹ thuật về mô hình trình diễn nhằm mục tiêu nhân rộng mô hình tại các địa phương khác có điều kiện tương tự.
Trong quý I, dự án đã triển khai một số hoạt động :
+ Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho 06 hộ gia đình tham gia mô hình làm nhà nghỉ; 01 hộ gia đình tham gia làm hiệu ăn nông thôn; 01 hộ tham gia dịch vụ cho thuê xe đạp và 01 hộ làm dịch vụ câu cá. Tổng kinh phí giải ngân cho 09 hộ là 185 triệu đồng cụ thể:
* Mô hình là nhà nghỉ cộng đồng: 06 hộ ở thôn Ninh Hải và Thôn Quang Trung, mỗi hộ vay 25 triệu đồng, với tổng số tiền 150 triệu đồng.
* Mô hình làm hiệu ăn nông thôn: cho 01 hộ ( thôn Ninh Hải) số tiền 20 triệu đồng.
* Mô hình dịch vụ cho thuê xe đạp: 01 hộ ( thôn Ninh Hải) số tiền 10 triệu đồng.
* Mô hình dịch vụ câu cá giải trí: 01 hộ (thôn Ninh Hải) số tiền 5 triệu đồng.
+Tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức về “du lịch cộng đồng và kỹ năng ứng xử trong kinh doanh du lịch”, kiến thức thực hiện các mô hình dịch vụ du lịch thực hiện dự án. Người dân được nâng cao nhận thức và kỹ năng trong kinh doanh dịch vụ du lịch.
+ Khảo sát hộ tham gia mô hình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời: có 15 hộ tham gia đăng ký, 06 hộ đã ký hợp đồng với công ty Sơn Hà để lắp thiết bị năng lượng mặt trời vào đầu tháng 4 năm 2012.
+ Về hoạt động thu gom và xử lý rác thải: Tiếp tục tuyên truyền trên loa đài, truyền thanh của xã và các thôn nâng cao nhận thức cho người dân địa phương về ý thức và trách nhiệm trong bảo vệ và khai thác tài nguyên môi trường biển nhằm phát triển du lịch sinh thái biển tại xã Minh Châu. Chính quyền xã, các đoàn thể và trưởng các thôn trong xã tổ chức phát động các hộ dân tham gia thu gom rác thải ở nhiều điểm trên trục đường liên xã, liên thôn; đảm bảo vệ sinh môi trường cộng đồng. Đã đầu tư cho xã 01 xe tải mới 100% trị giá 220 triệu đồng để vận chuyển thu gom rác thải thực hiện dự án. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ phương tiện tuyên truyền, hội trường để tổ chức các cuộc họp; tổ chức họp dân thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường cộng đồng trong xã; đồng thời làm việc với doanh nghiệp hỗ trợ san gạt bãi chứa rác và làm đường từ đường trục chính đến bãi chứa rác.
Những hoạt động trên đây của dự án đã bước đầu tạo sự tin tưởng và tăng thêm tính đồng thuận trong cộng đồng, góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ tài nguyên môi trường biển, và bảo tồn giá trị đa dạng sinh học và cảnh quan môi trường Vườn quốc gia Bái Tử Long./.
Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn làm đơn vị tư vấn

Ngô Văn Định (http://baitulongnationalpark.vn)

Phân loại tin: