Hội thảo khởi động Dự án GRAISEA giai đoạn 2 tại Cần Thơ

Vào ngày 15 tháng 8 năm năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Cửu Long, Cần Thơ, Tổ chức Oxfam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD) đã tổ chức Hội thảo kích hoạt dự án GRAISEA-2.
 
Dự án GRAISEA 2 (Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm ở Đông Nam Á) được tài trợ bởi Chính phủ Thụy Điển, được Oxfam thực hiện tại 05 nước tại ASEAN với tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác trong nước và trong khu vực. Tại Việt nam, GRAISEA 2 được triển khai các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu (chuỗi tôm) và An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng (chuỗi lúa gạo) trong giai đoạn 2018-2021. Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường vai trò kinh tế của phụ nữ và lợi ích của người sản xuất quy mô nhỏ thông qua việc thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm của các Doanh nghiệp và các bên liên quan.
Để chuẩn bị cho việc triển khai GRAISEA 2, Oxfam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và phát triển nông thôn (RECERD) tổ chức một ngày hội thảo giới thiệu về dự án, lập kế hoạch triển khai hoạt động và thảo luận các nội dung liên quan khác.  
Thành phần tham gia Hội thảo: Tổ chức Oxfam tại Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn – RECERD; Đại diện các tổ chức Nhà nước trong 3 tỉnh vùng dự án gồm An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng như: 
- Đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật các tỉnh An Giang và Sóc Trăng ; Lãnh đạo Trung tâm khuyến nông tỉnh Kiên Giang.
- Đại diện các Phòng Nông nghiệp các huyện Thoại Sơn; Tri Tôn; Hòn Đất; Thạnh Trị và Kế Sách.
- Đại diện Trạm Bảo vệ thực vật các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Kế Sách, và Thạnh Trị.
- Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Kế Sách, và Thạnh Trị.
Đặc biệt có sự tham gia của các Doanh Nghiệp:
Công ty Vinacam; Công ty Lotus rice và Công ty Gentraco.
 
Mục tiêu của Hội thảo:
  • Giới thiệu tổng quan chương trình GRAISEA 2 – chuỗi lúa gạo giai đoạn 2018-2021
  • Thống nhất kế hoạch dự án 3 năm và giai đoạn khởi động
  • Giới thiệu công cụ tăng cường năng lực kinh tế phụ nữ và hệ thống học hỏi hành động giới (WEE/GALS) và phương pháp tiếp cận WEE/GALS trong GRAISEA 2
  • Xác định kế hoạch WEE/GALS trong 3 năm dự án và giai đoạn khởi động
Thông quan Hội thảo, các báo cáo viên đại diện cho Tổ chức Oxfam, RECERD đã báo cáo các nội dung quan trọng để hội thảo thảo luận và thống nhất chương trình hành động trong 3 năm tới nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng của Dự án:
Mục tiêu của dự án:
Cải thiện sinh kế cho người sản xuất quy mô nhỏ và người lao động trong kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam thông qua trao quyền trong phát triển kinh tế cho phụ nữ, phát triển chuỗi giá trị tôm/lúa gạo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thông qua HT các Đại biểu đã thống nhất một kế hoạch chi tiết sẽ thực hiện trong 3 tỉnh vùng dự án là  An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng . Trước mắt là thực hiện ngắn hạn giai đoạn khởi đầu với các nội dung sau: Họp và thảo luận với các địa phương, gồm tỉnh, huyện và xã/HTX/doanh nghiệp; Xin thủ tục tiếp nhận  dự án  của 3 tỉnh ; Thảo luận, kí kết thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (Chi cục BVTV An Giang/Soc Trăng và Trung tâm Khuyến Nông Kiên giang; MOU với Gentraco, LotusRice và Vinancame); Rà soát, xác định đối tượng hưởng lợi, địa bàn dự án tại cấp  xã, ấp; Đánh giá nhu cầu, năng lực tổ nhóm đã xây dựng; Tiến hành thành lập các tổ nhóm nông dân nòng cốt, xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng các nông dân nòng cốt để thực hiện TOT; Triển khai các hoạt động đánh giá nhu cầu, năng lực doanh nghiệp; Hội thảo xây xựng kế hoạch tổ nhóm ; 3 cuộc họp xây dựng kế hoạch cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực về GALS cho nhóm nòng cốt địa phương.
Dưới đây là một số hình ảnh của hội thảo:
 

Phân loại tin: