Hỗ trợ cộng đồng ngư dân làng cá nổi vịnh Hạ Long thích ứng với biến đổi khí hậu

02/04/2011 
 
Trong hai ngày  từ 27-29 tháng 3 năm 2011, đại diện RECERD tham gia Nhóm chuyên gia tư vấn của Qũy Môi trường toàn cầu (GEF) đã đi công tác ở làng chài Cửa Vạn, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhằm khảo sát lựa chọn địa điểm và đối tượng tham gia các mô hình sản xuất, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Cuộc sống bấp bênh của các hộ vạn chài trên các nhà bè nổi ở Cửa Vạn là một trong những mối quan tâm chính của dự án, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, dịch bệnh tại các bè cá nuôi, môi trường ô nhiễm v.v.. Cộng đồng làng chài Cửa Vạn có thể sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn trước biến đổi khí hậu nếu họ không được nâng cao năng lực thích ứng, tổ chức lại sản xuất, lên phương án và hành động ứng phó cụ thể. Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch nếu không được tổ chức tốt thì bên cạnh cơ hội, những thách thức của làn sóng du lịch trên Vịnh, có thể ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống của cộng đồng và người dân có thể không được hưởng lợi nhiều do du lịch mang lại.
                          
 
Làng cá nổi ở Cửa Vạn
 
Năm 2010, cơn bão số 01 đã gây thiệt hại lớn cho làng chài Cửa Vạn, khiến toàn bộ người già trẻ em phải lên hang Ông Tiên trú ẩn.  Bão qua, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bè cá, hư hại hạ tầng cơ sở và nhà bè của cộng đồng vạn chài.
 
Dự án của GEF, thông qua Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh nâng cao năng lực thích ứng cho cộng đồng, sẽ hỗ trợ làng cá nổi bố trí, sắp xếp lại các ô lồng nuôi thủy sản, giảm số lồng cá nuôi và thay cá lồng bằng bè nuôi tu hài và hầu Thái Bình dương. Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ nâng cao năng lực và phản ứng nhanh của Tổ đội phòng chống thiên tai của các thôn liền kề, phát triển mô hình du lịch cộng đồng nhằm góp phần giảm áp lực lên khai thác hải sản, cải thiện sinh kế cho ngư dân.
 
Dự án có sự tham gia tích cực của UBND phường Hùng Thắng, Phòng Bảo tồn Văn hóa Biển/BQL Vịnh Hạ Long và cộng đồng làng cá nổi khu vực Ba Hang, Cửa Vạn, Vung Viêng-Cặp Dè.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ông Tưởng Phi Lai, email : lai.recerd@gmail.com
Tưởng Phi Lai
 

Phân loại tin: