(GRAISEA 2.0) – XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỢP TÁC VỚI CÔNG TY TRỊNH VĂN PHÚ

Thời gian: 12/10/2020
 
Ban quản lí dự án Graisea 2.0 không ngừng tìm kiếm, đánh giá các doanh nghiệp tiềm năng tham gia vào chuỗi giá trị lúa gạo ở các địa bàn dự án, ngày 12//10/2020, Ban quản lý dự án Graisea 2.0 tổ chức chuyến tham và làm việc tại công ty Trịnh Văn Phú (Tri Tôn, An Giang), mục đích của buổi làm việc là để trao đổi các kế hoạch, định hướng hợp tác của các bên đối với việc hình thành các vùng canh tác lúa bền vững trong tương lai, ngoài cũng trong buổi làm việc nhóm dự án cùng với công ty cung cấp dịch vụ truy suất nguồn gốc nông sản Traceverified trao đổi về nhu cầu xây dựng hệ thống quản lí và truy suất nguồn gốc của công ty.