(GRAISEA 2.0) – TRIỂN KHAI HỔ TRỢ CÁC MÔ HÌNH SINH KẾ DO PHỤ NỮ THỰC HIỆN Ở SÓC TRĂNG

Thời gian: 17/7/2020
 
Cùng với việc xây dựng các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu, hổ trợ hình thành và phát triển các mô sinh kế do phụ nữ thực hiện đã và đang được RECERD đẩy mạnh thực hiện thông qua sự kết hợp với các đối tác ở địa phương như Chi Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật, Trung Tâm Khuyến Nông, Trung Tâm Kỹ Thuật, Dịch Vụ An Giang.
 
Tại Sóc Trăng, ngày 17/7/2020, RECERD cùng với Chi Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật tỉnh Sóc Trăng tổ chức các buổi triển khai thực hiện mô hình sinh kế do chị em phụ nữ thực hiện ở 2 địa phương: huyện Thạnh Trị và TX Ngã Năm.
 
 
Mô hình đan lát thủ công mỹ nghệ của chị em phụ nữ ở xã Ninh Quới, TX Ngã Năm, là 1 trong những mô hình tiềm năng, giải quyết vấn đề sinh kế cho nhiều chị em trong tổ thông qua việc tận dụng thời gian nhàn rỗi để tăng thu nhập.