(GRAISEA 2.0) – TRIỂN KHAI CHUỖI HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA BÀN AN GIANG

Tại địa bàn tỉnh An Giang, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn (RECERD) hợp tác với Trung Tâm Kỹ Thuật – Dịch Vụ Nông Nghiêp (TTKTDVNN) An Giang để triển khai các hoạt động tại địa phương

 

 

Ngày 26-28/12/2019, (TTKTDVNN) An Giang triển khai chuỗi hoạt động tại các tổ nhóm thuộc các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn.

Tham dự các hoạt động gồm có các thành viên của các HTX:

  • Vĩnh Trạch

  • Vĩnh Thắng

  • Vọng Đông

  • Thành Công

Các hoạt động bao gồm:

  • Hỗ trợ kỹ thuật sản xuất bền vững cho bà con nông dân

  • Sử dung các công cụ Gals (Viên Kim Cương, Cây Cân Bằng Giới) để phân tích một số vấn đề liên quan đến giới tại địa phương

  • Hỗ trợ kỹ thuật đối với mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu (trồng nâm rơm)

Qua các hoạt động các thành viên tham gia được trang bị thêm các kiến thức về các qui trình canh tác bền vững, phần nào tác động đến thói quen canh tác lúa trên đồng của bà con nông dân; Ngoài ra liên quan đến các công cụ về giới, các thành viên tham dự nhận thức được thực trạng các vấn đề về giới tại địa phương; Định hướng trong việc phát triển mô hình trồng nấm rơm trong tương lai.

Một số hình ảnh tại các buổi sinh hoạt:

Chia sẻ kỹ thuật sản xuất bền vững tại HTX Vĩnh Trạch

Chia sẻ kỹ thuật sản xuất bền vững tại HTX Vĩnh Trạch

Phân tích các vấn đề giới tại HTX Vĩnh Trạch

 

Phân tích các vấn đề giới tại HTX Vĩnh Trạch

Chia sẻ kỹ thuật sản xuất bền vững tại HTX Vĩnh Trạch

Chia sẻ kỹ thuật sản xuất bền vững tại HTX Vĩnh Trạch

Chia sẻ, hướng dẫn phân tích các hoạt động về giới tại HTX Vĩnh Thắng

Chia sẽ kỹ thuật sản xuất nấm rơm tại HTX Thành Công

Chia sẻ về kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ tại HTX Thành Công

 

 

Phân loại tin: