(GRAISEA 2.0) – THÚC ĐẨY LIÊN KẾT TRONG CỦA CÁC TỔ NHÓM THEO HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI ĐỊA BÀN VÙNG HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG

Ngày 14,15/12/2019, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn phối hợp với tổ chức CECEM và cán bộ ở Trạm Khuyến Nông huyện Hòn Đất tổ chưc đợt sinh hoạt “Thúc đẩy liên kết trong của các tổ nhóm theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững”.

Tham dự đợt sinh hoạt, các thành viên được hướng dẫn về cách thức cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề mới nằm trong định hướng phát triển trong tương lai của HTX. Cụ thể là tìm hiểu về “quy trình từ lúa trên đồng đến lúa khô, lưu kho” phục vụ cho việc chuyển hướng bán lúa tươi sang lúa khô trong thời gian tới để tránh các biến động về thị trường lúa gạo và tăng lợi nhuận cho các thành viên trong HTX.

Tìm hiểu về sản xuất lúa khô

Các trò chơi “Nếm bóng”, “Tiến và lùi” được đưa vào chương trình sinh hoạt để phân tích vị thế của các nhóm trong xã hội hoặc HTX, các nhóm có vị thể khác nhau trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển, nguồn lực..phải kể đến đó là nhóm nữ giới, nhóm có kinh nghiệm sản xuất, trình độ thấp. Trong cùng 1 tổ nhóm việc hổ trợ lẫn nhau là hết sức cần thiết để cùng nhau tiếp cận cơ hội, nguồn lực và phát triển HTX.

Phân tích phân công lao động trong gia đình được tiến hành để cung cấp thực trạng cho các thành viên trong nhóm về tình trạng phân chia công việc giữa nam và nữ trong gia đình, từ đó xây dựng nền móng cho việc thay đổi.

Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chung trong tương lai gần

Phân loại tin: