(GRAISEA 2.0) – THÚC ĐẨY LIÊN KẾT TRONG CỦA CÁC TỔ NHÓM THEO HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI ĐỊA BÀN VÙNG AN MINH, KIÊN GIANG

HTX Thuận Phát, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, thành lâp năm 2017 với vai trò chủ yếu là sản xuất tôm, cua và lúa gạo. Tuy nhiên từ thời điểm đó đến trước khi tham gia dự án Graisea 2, các thành viên trong HTX chỉ có hoạt động chung duy nhất là tham gia cùng nhau để có diện tích lớn đáp ứng nhu cầu sản lượng của công ty về tiêu thụ lúa gạo. Vai trò dẫn dắt, chủ động tìm kiếm thông tin liên kết, các chính sách hổ trợ của chình quyền nhà nước đều chỉ được 1 cá nhân đảm nhiệm duy nhất – Chú Lê Thế Sua – GĐ HTX, đôi khi vẫn có các thành viên khác trong ban quản trị hổ trợ, tuy nhiên vai trò chủ động chính vẫn nằm ở Giám đốc.

Từ thực tế đó, ngày 13,14/12/2019, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn phối hợp với tổ chức CECEM và cán bộ ở Trạm Khuyến Nông huyện An Minh tổ chưc đợt sinh hoạt “Thúc đẩy liên kết trong của các tổ nhóm theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững”.

Các trò chơi được áp dụng như “Vượt ao tôm”, “Vận chuyển gạo” đã thúc đẩy các thành viên tham gia ý thức được việc “Chỉ khi phối hợp về nguồn lực, đoàn kết cùng nhau trong các hoạt động chung của HTX thì mới thành công trong tấc cả các kế hoạch phát triển HTX”.

Các thành viên tham gia trò chơi “Vượt ao tôm”

Cùng nhau nhìn nhận lại các kế hoạch đợt sinh hoạt trước liên quan đến việc thực hiện các hoạt động chung của HTX như: cùng nhau tìm hiểu về mô hình sản xuất chả cá Rô Phi, tìm các thông tin về doanh nghiệp tiêu thụ tôm…

Trong đó nổi bậc là hoạt động tìm hiểu và thực hiện mô hình sản xuất chả cá. Các chị em phụ nữ đã kể lại quá trình tìm hiểu thực hiện của mình thông qua các sơ đồ minh họa.

 

Các khó khăn xuất hiện từ việc không có kinh nghiệm, trang thiết bị thiếu thốn, đến sự tham gia ít ỏi của các thành viên bước đầu ngăn cản sự phát triển của mô hình, tuy nhiên hiện tại thành quả đã đạt được là vô cùng to lớn “Chất lượng chả cá được cải thiện”. Thông qua hoạt động tấc cả các thành viên không chỉ nữ, mà cả nam giới chưa tham gia vào sản xuất chả cá cũng ý thức hơn việc hổ trợ lẫn nhau trong các hoạt động chung của HTX.

 

Sử dụng các hình ảnh ẩn dụ như: túi sách, ba lo (có sức nặng) thể hiện cho các thành viên khác nhận thức được vai trò hiện tại của Giám Đốc. Từ đó thúc đẩy từng thành viên tự nhận thức và các có xây dựng kế hoạch hổ trợ giám đốc, hổ trợ ban quản trị.

Và nội dung cuối cùng trong đợt sinh hoạt đó chính là xác định các nhóm yếu thế về kinh nghiệm sản xuất lúa, tôm và xây dựng phương án hổ trợ cùng nhau phát triển.

 

Phân loại tin: