(GRAISEA 2.0) – THÚC ĐẨY HÌNH THÀNH MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG TƯ TẠI SÓC TRĂNG

Thời gian: 27/11/2020
 
RECERD kết với Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Sóc Trăng, Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản Và Thủy Sản tỉnh Sóc Trăng tổ chức "Hội thảo thúc đẩy hình thành mô hình hợp tác công tư tại tỉnh Sóc Trăng" để thúc đẩy các chuỗi sản xuất – tiêu thụ nông sản theo các tiểu chuẩn bền vững trong tỉnh.
Tham dự hội thảo có đông đảo các công ty sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, các tổ chức tư vấn chứng nhận, các tổ nhóm sản xuất.
Kết quả: hình thành 1 bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các bên