(GRAISEA 2.0) – THÚC ĐẨY HÌNH THÀNH MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG TƯ (PPP) Ở KIÊN GIANG

Thời gian: 20/10/2020
 
Mô hình hợp tác công - tư (PPP - Public Private Partnership) là sự hợp tác giữa khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân trong mối quan hệ kinh tế của việc thực hiện một dự án đầu tư, hợp tác công – tư ở đây có thể hiểu là Nhà nước chuyển giao quyền lợi, trách nhiệm theo những mức độ khác nhau của một dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khối tư nhân.
Ban quản lý dự án Graisea 2.0 nhận thấy, việc hình thành các mô hình hợp tác công - tư ở các tỉnh vùng dự án là tiền đề để thúc đẩy các hổ trợ liên quan đến tình hình liên kết sản xuất – tiêu thụ ở từng địa phương, mô hình hợp tác công tư đang là định hướng mà Graisea 2.0 – chuỗi gạo đang muốn hướng tới, trong đó sự hài hòa, hợp tác giữa các khối (tư nhân và nhà nước) là vấn đề cốt lõi. Vai trò của tấc cả các bên trong sự phát triển của nền nông nghiệp là rất quan trọng.
Ngày 20/10/2020, RECERD cùng với Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Kiên Giang, IPSARD tổ chức hội thảo thúc đẩy hình thành mô hình hợp tác công tư tại tỉnh Kiên Giang.
 
Tham dự hội thảo có sự tham gia của:
  • Đại diện của BQL dự án Graisea 2.0
  • Đại diện của Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Kiên Giang\
  • Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Kiên Giang
  • Các cơ quan trực thuộc sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang
  • Các tổ nhóm sản xuất lúa trong tỉnh Kiên Giang
  • Các công ty thu mua, chế biến lúa gạo ở trong và ngoài tỉnh Kiên Giang
Một số hỉnh ảnh hội nghị: