(GRAISEA 2.0) – THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VÙNG SÓC TRĂNG

Thời gian: 04/09/2020
 
Dự án Graisea 2.0 xác định Sóc Trăng là 1 trong những địa phương cần đẩy mạnh các hoạt động hổ trợ đặc biệt là các hổ trợ liên quan đến liên kết – sản xuất do các đặc thù của địa phương so với các vùng sinh thái khác trong dự án.
Ngày 4/9/2020, RECERD tiếp tục tổ chức buổi đối thoại giữa HTX Tín Phát và Công Ty Hồng Tân Food, mục đích của buổi đối thoại này là xác định rõ 1 lần nữa kế hoạch liên kết trong vụ Đông Xuân 2020 – 2021 và buổi ký kết hợp đồng liên kết giữa THT ấp 15 và Công ty Hồng Tân Food.
Tham dự buổi đối thoại và ký kết có sự tham dự của:
  • Ban quản lý dự án Graisea 2.0
  • Chi Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật Sóc Trăng
  • Trạm Bảo Vệ Thực Vật Kế Sách, Thạnh Trị
  • HTX Tín Phát, THT ấp 15
  • Công Ty Hồng Tân Food

 

Buổi đối thoại ở HTX Tín Phát
 
Thăm khu vực canh tác của HTX Tín Phát
Kết quả: HTX Tín Phát sẽ liên kết với công ty Hồng Tân trong vụ Đông Xuân 2020 -2021 với giống lúa Hương Châu 6, theo hướng kiểm soát dư lượng.