(GRAISEA 2.0) – THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI HÌNH THÀNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT – TIÊU THỤ LÚA Ở VÙNG SÓC TRĂNG

Ngày 19/6/2020, RECERD thúc đẩy buổi đối thoại giữa các nhóm sản xuất lúa gạo ở vùng Kế Sách, Thạnh Trị với công ty Hồng Tân Food
 
Tham dự buổi làm việc có:
  • Chi Cục Trồng Trọt và Vệ Thực Vật Sóc Trăng
  • Công ty Hồng Tân Food
  • Trạm BVTV Kế Sách, Thạnh Trị
  • Phòng Nông Nghiệp huyện Kế Sách
  • Các tổ nhóm sản xuất: Tiến Lợi, Thành Phú, Tín Phát, THT ấp 15, HTX Thạnh Trị, HTX Âp 14.
Kết quả của buổi làm việc:
Các bên sẽ xem xét lại khả năng liên kết, tổ nhóm sản xuất cần thống nhất lại các ý kiến với người dân về các chính sách của công ty trước khi xác định có hay không việc liên kết với công ty trong tương lai. Tuy nhiên tiềm năng liên kết với công ty Hồng Tân Food là các nhóm THT ấp 15 và HTX Tín Phát
Một số hình ảnh buổi làm việc: