(GRAISEA 2.0) - THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI HÌNH THÀNH LIÊN KẾT Ở VÙNG HÒN ĐẤT KIÊN GIANG

Ngày: 18/12/2020
 
Tiếp tục các hoạt động trong hợp phần thúc đẩy liên kết sản xuất – tiêu thụ, ngày 18/12/2020 RECERD kết hợp với Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi đối thoại giữa các nhóm sản xuất (HTX Lúa Vàng và HTX Cây Trôm) thuộc huyện Hòn Đất, Kiên Giang với công ty Nguyễn Kim Cương, đây là buổi đối thoại thứ 2 giữa các nhóm sản xuất trên và công ty Nguyễn Kim Cương, trong buổi này, các thành viên đưa ra các câu hỏi cụ thể về các chính sách thu mua của công ty.
Kết quả: các HTX sẽ xác định diện tích mà nông dân có thể liên kết sau đó nếu thỏa điều kiện mà công ty đưa ra, thì sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.
 
Một số hình ảnh làm việc:
 
 
 
Tuấn Anh  - RECERD

Phân loại tin: