(GRAISEA 2.0) – THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI HÌNH THÀNH LIÊN KẾT Ở VÙNG HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG

Thời gian: 24,25/11/2020
 
RECERD thúc đẩy các buổi đối thoại hình thành liên kết sản xuất – tiêu thụ giữa các tổ nhóm sản xuất lúa vùng Hòn Đất như: HTX Lình Huỳnh, Lúa Vàng với công ty Kim Cương. Kết quả bước đầu cho thấy cơ hội hình thành liên kết ở đây là rất lớn, công ty sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về qui trình canh tác, các điều khoản trong hợp đồng thương mại, các loại sản phẩm mà công ty cung cấp, để các thành viên trong nhóm xem xét và sẻ gặp để trao đổi với công ty thêm 1 lần nữa trước khi chính thức ký kết hợp đồng.