(GRAISEA 2.0) – Tham quan mô hình sản xuất – tiêu thụ tôm lúa – hữu cơ, sản xuất chả cá rô phi và thu thập số liệu so sánh hiệu quả kinh tế giữa sản xuất truyền thống và sản xuất hướng hữu cơ

Diện tích sản xuất lúa hữu cơ trên nền đất nuôi tôm chưa lớn tại HTX Thạnh An, tuy nhiên hiệu quả từ mô hình này mang lại (cải thiện thu nhập của người dân, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, bảo vệ môi trường… ) là vô cùng to lớn.
 

Ngày 18/12/2019, Ban quản lí dự án Graisea 2.0 (RECERD) cùng với Trung Tâm Khuyến Nông Kiên Giang tổ chức chuyến thăm và làm việc tại các tổ nhóm trong dự án Graisea 2.0 tại vùng An Minh, Kiên Giang.

Chương trình làm việc bao gồm:

  • Tham quan mô hình sản xuất-tiêu thụ lúa tôm tại HTX Thạnh An

  • Tham quan mô hình sản xuất chả cá tại HTX Thuận Phát

  • Thu thập số liệu so sánh giữa 2 mô hình: sản xuất truyền thống và sản xuất hướng hữu cơ

HTX Thạnh An hiện tại liên kết tiêu thụ với công ty Đại Dương Xanh sản xuất lúa hữu cơ, hướng hữu cơ.

Mô hình sản xuất – tiêu thụ lúa tôm tại HTX Thạnh An

Nuôi tôm (Tôm Thẻ Chân Trắng, Tôm Sú, Tôm Càng Xanh) kết hợp

Trong cùng ngày, tiến hành thu thập số liệu liên quan đến việc so sánh giữa sản xuất truyền thống và sản xuất hướng hữu cơ. Đây là cơ sở khoa học để chứng minh các hiệu quả từ các mô hình sản xuất hữu cơ mang lại.

Thu thập số liệu tại HTX Thuận Phát

Mô hình sản xuất chả cá rô phi bắt nguồn từ ý tưởng tận dụng nguồn cá nguyên liệu có sẳn, giá rẻ tại địa phương, nhờ sự hổ trợ của dự án Graisea 2.0, HTX Thuận Phát quyết định phát triển mô hình sinh kế - sản xuất chả cá Rô Phi (do 1 nhóm phụ nữ tham gia sản xuất chính), sau các khó khăn trong việc thiếu kinh nghiệm, máy móc trong sản xuất, bước đầu HTX đã khắc phục các thiếu sót và tạo ra sản phẩm chất lượng. Xây dựng phương án để phát triển mô hình này là hết sức cần thiết, ban quản lí dự án Graisea 2.0 và đại diện Trung Tâm Khuyến Nông cũng xác định: cần hoàn thiện qui trinh sản xuất để tạo ra các sản phẩm có chất lượng ổn định, xây dựng nhãn hiệu, kho bãi, giấy chứng nhận VSATTP là những việc làm cần được ưu tiên thực hiện.

 

 

Phân loại tin: