(GRAISEA 2.0) – THAM QUAN MÔ HÌNH NUÔI ỐC HƯƠNG TRONG BỂ

Các sáng kiến về việc đa dạng đối tượng nuôi trồng từ lâu đã được các hộ dân vùng An Minh, Kiên Giang ấp ủ. Ốc Hương đang là đối tượng được đông đảo người nông dân quan tâm do các lợi ích to lớn về kinh tế mà nó mang lại.
Ngày 9/4/2021, RECERD cùng với Trung Tâm Khuyến Nông Kiên Giang, Trạm Khuyến Nông huyện Kiên Lương tổ chức chuyến tham quan mô hình nuôi Ốc Hương trong bể Xi Măng cho các thành viên trong HTX Thuận Phát.