GRAISEA 2.0 - TẬP HUẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT LÚA GIỐNG CHO HTX NÔNG NGHIỆP TÂY PHÚ - AN GIANG

 
Ngày 22/2/2022 Ban quản lý Dự án (RECERD) phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật dịch vụ Nông nghiệp An Giang, tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa giống cho 15 thành viên HTX Tây Phú.
 
Kết quả của buổi tập huấn sẽ giúp các thành viên HTX Tây Phú nắm vững:
1. Tầm quan trọng của việc kiểm định lúa giống
2. Các Kỹ thuật để kiểm đinh lúa giống
3. Quản lý lượng giống, quản lý chất lượng của lúa giống.
 
 
Một số hình ảnh trong buổi tập huấn
 
 
 
 
                                                                                                                                                       THANH QUÍ
 
 
 

Phân loại tin: