(GRAISEA 2.0) – TẬP HUẤN KỸ THUẬT SẢN SUẤT LÚA ĐÀI THƠM 8 THEO HƯỚNG TEST DƯ LƯỢNG

Ngày 22/11/2019, trong khuôn khổ dự án Graisea 2.0, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn (RECERD) kết hợp với đối tác địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật sản suất lúa đài thơm 8 theo hướng test dư lượng tại HTX Cỏ Quen, huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang

 

 

Tham dự hội thảo gồm có:

  • Thành viên của HTX Cỏ Quen

  • Ban quản lí dự án Graisea 2.0 (RECERD)

  • Đại diện tổ Kinh Tế Kỹ Thuật Xã Phú Lợi

  • Đại diện UBND Xã Phú Lợi

Trong hội thảo dưới sự hổ trợ của các cán bộ khuyến nông, RECERD, chuyên gia, bà con nông dân đã xác định được những khó khăn chính trong sản xuất lúa Đài Thơm 8 theo hướng kiểm soát dư lượng. Xác định việc quản lí cỏ là vấn đề quan trong nhất trong thời điểm hiện tại.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:

TS Phạm Thị Bé Tư – Điều phối dự án Graisea 2 (RECERD)

 

Phân loại tin: