(GRAISEA 2.0) – SỬ DỤNG CÔNG CỤ GALS “CÂY TĂNG THU NHẬP” ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN TẠI ĐỊA BÀN KIÊN GIANG

Ngày 28,29,30/10/2019, trong khuôn khổ dự án Graisea 2.0, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn (RECERD) kết hợp với đối tác địa phương và tổ chức CECEM tổ chức đợt hướng dẫn sử dụng “Công cụ Gals “Cây tăng thu nhập” để phân tích các tác nhân ảnh hưởng xấu đến thu nhập của nông dân tại địa bàn”.

Tham dự đợt làm việc gồm có:

  • Thành viên của HTX Vinacam Hòn Đất, Thuận Phát

  • Ban quản lí dự án Graisea 2.0 (RECERD)

  • Đại diện Tram Khuyến Nông huyện Hòn Đất

  • Tổ chức CECEM

Trong buổi làm việc các thành viên trong HTX đã tự đưa ra hiện trạng các nguyên nhân thuộc các khía cạnh như: kỹ thuật sản xuất, giới, thị trường ảnh hưởng đến thu nhập của bà con nông dân, cùng nhau xây dựng bảng kế hoạch trong thời gian tới.

Một số hình ảnh trong đợt làm việc:

  1. Hình ảnh tại HTX Vinacam Hòn Đất

2. Hình ảnh tại HTX Thuận Phát

 
 

Phân loại tin: